Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w naszych rękach" na angielski

Wyszukaj w naszych rękach w: Definicja Synonimy
in our hands
at our disposal
on our hands
in our possession
in our own hands
of our hands
in your hands
Odtąd właśnie byłeś marionetką w naszych rękach.
Since then you've just been a puppet in our hands.
Przyszłość ludzkości jest w naszych rękach.
The future of mankind's in our hands.
Mamy złamanego ptaka w naszych rękach.
We've got a bent bird on our hands.
Mamy w naszych rękach międzywymiarową bitwę.
We've got an inter-dimensional battle on our hands.
Od teraz jesteś w naszych rękach.
From now on, you are in our hands.
Zbawienie ludzkośći jest w naszych rękach.
The salvation of the world is in our hands.
Los kapitana jest w naszych rękach.
The captain's fate is in our hands.
Przyszłość tego kraju będzie w naszych rękach.
The future of this country will be in our hands.
Przyszłość naszego ludu jest w naszych rękach.
The future of our people is in our hands.
Pierwsza Poprawka jest w naszych rękach, panie Marashka.
Yes. I think we have a First Amendment case on our hands, Mr. Marashka.
Środki to umożliwiające są w naszych rękach.
The means of doing this are in our hands.
Bowiem Bóg, w Swej nieskończonej mądrości, zostawia rozwiązanie w naszych rękach.
Because God, in His infinite wisdom, puts the solution in our hands.
Życie tego chłopca jest w naszych rękach i nie pozwole by ktokolwiek z niego zrezygnował.
That boy's life is in our hands and I won't let anybody give up on him.
I mamy je w naszych rękach.
We hold it in our hands.
Panie ministrze, panowie, prezydent Novales jest w naszych rękach.
Mr Minister, Gentlemen, President Novales is in our hands.
Los Froda nie spoczywa już w naszych rękach.
Frodo's fate is no longer in our hands.
Zbawienie ludzkości jest w naszych rękach.
Man's salvation is in our hands.
Forsa mogła być już w naszych rękach.
We could have all that money in our hands.
Poważny problem spoczywa w naszych rękach, Maury.
We have a serious problem on our hands, Maury.
Cała reszta... jest w naszych rękach.
The rest... was in our hands.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 253. Pasujących: 253. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo