Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w nie" na angielski

Wyszukaj w nie w: Definicja Synonimy
in them
in it
into it into them
believe them
at them
believe it
at it

Sugestie

Bandyci nie muszą widzieć kamer ochrony żeby w nie wierzyć.
Thugs don't need to see the security cameras to believe in them.
Uwierz przynajmniej w nie oraz w samego siebie.
Believe at least in them, And in yourself.
Ale nadchodzi czas, że obywatele przestają w nie wierzyć.
No! But there comes a time when its people no longer believe in it.
Jak tylko zobaczy ucho, zaraz lubi wlewac w nie cykute.
Whenever he sees an ear, he likes to pour hemlock in it.
Moje życie było pustką dopóki ty nie wkroczyłaś w nie.
My life was but a mere whisper until you entered into it.
Nie wepcham się w nie moimi urodzinami.
I won't get into it being my birthday.
Ale prywatnie, nie musieli w nie wierzyć.
But in private, they didn't have to believe in them.
Czego oni w nie nakładli? Mówię poważnie.
What did they put in them I'm serious.
Są spekulacje, że to oszustwo, a pani jest w nie zamieszana.
There is speculation that it's not a con but a scam, and you are involved in it too.
I, niespodzianka, wplątała się w nie razem z innymi koleżankami.
And, big surprise, She's getting into it with some of the other inmates.
Wpadniesz w nie tak jak ja.
You'll be in it just as much as I will.
Powinienem dać radę wstrzyknąć DNA prosto w nie.
I should be able to inject the DNA directly into it.
Ty też jesteś w nie zamieszany.
I don't care what you're trying to get from the husband.
Mój świat rozpadł się w nie najlepszym momencie.
Well, that wasn't the best time for my world to come apart either, Alice.
Teraz nagle podejmujemy działania wymierzone w nie.
Now, all of a sudden, we are taking action against them.
Jest bardzo ostrożny w nie dotykaniu dowodów.
He's been very careful not to touch the evidence, Dr. Brennan.
I puszczała priorytet w nie zamkniętej kopercie.
And she sent a letter in an unsealed envelope by Priority Mail.
Musiałeś tu przyjechać, i wtykać nos w nie swoje sprawy.
You had to come here, and stick your nose in other people's business.
Zastawił sidła i wpadłam w nie.
He set the trap and I walked right in.
Jest dziś w nie najlepszym nastroju.
He's running a very tight ship today.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1590. Pasujących: 1590. Czas odpowiedzi: 1395 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo