Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w pełnej gotowości" na angielski

Wyszukaj w pełnej gotowości w: Definicja Synonimy
on high alert
on alert
on red alert
on full alert
fully operational
fully charged
Według lokalnych wiadomości, ekipy ratunkowe są w pełnej gotowości... po trzech niepowiązanych ze sobą wybuchach, które wstrząsnęły ziemią na południu.
In local news, emergency crews are on high alert... after three unrelated explosions that rocked the south land.
Lokalne władze są nadal w pełnej gotowości po wymianie ognia z zabarykadowanym podejrzanym pod Gramercy Park.
Local authorities are still on high alert after trading gunfire with a barricaded suspect outside Gramercy Park.
Chce mieć ekipy w pełnej gotowości do wyjazdu.
I want TAC teams on alert and prepped for redeployment.
Dowództwo Sił Powietrznych jest w pełnej gotowości.
Air Force Space Command has its missile wings on alert.
Tylko ciężko jest przejść niezauważonym gdy wszyscy są w pełnej gotowości
It's just hard to go unnoticed when everyone is on red alert.
Pomimo pogłosek o żarcie, siły NATO są w pełnej gotowości.
Despite claims of an alien hoax, it's been reported that NATO forces are on red alert.
Ochrona w pełnej gotowości.
I WANT SECURITY ON HIGH ALERT.
Mógłbym postawić moich ludzi w pełnej gotowości.
I could put my men on a full alert.
Bez obaw panie Dood, jesteśmy w pełnej gotowości bojowej.
Don't worry Mr. Dood, we are fully operational.
Policja i ochrona #w pełnej gotowości.
Police and security to full alert immediately.
Wasz batalion jest w pełnej gotowości.
Your battalion just went on full alert.
Broń Romulan jest w pełnej gotowości.
Captain, the Romulans' weapons systems are now at full power!
On jest już w pełnej gotowości bojowej.
He is to be battlefield ready.
Ich broń jest w pełnej gotowości i skierowana na nas.
It has all armament locked on us and ready to fire.
Nasze siły są w pełnej gotowości.
I have brought our forces to full readiness.
Mają drużynę w pełnej gotowości w Maladze.
They have a team standing by in Malaga.
Ayo, defibrylator ma być w pełnej gotowości.
Ayo, I want that defibrillator charged and standing by.
Potrzebujemy każdej wolnej sali urazowej i wszystkich w pełnej gotowości.
We need every trauma room open and everyone suited up.
Admirale Smith, pańskie oddziały pozostaną na pozycjach w pełnej gotowości.
Admiral Smith, your strike force will remain in position and at full battle readiness.
Cała organizacja ma być w pełnej gotowości.
I want this entire organization on full alert.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 75. Pasujących: 75. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo