Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w pełni władz umysłowych" na angielski

Wyszukaj w pełni władz umysłowych w: Definicja Synonimy
of sound mind
sane
non compos mentis
of unsound mind
Orzekłem, że pan Ashbaugh był w pełni władz umysłowych.
I have ruled that Mr. Ashbaugh was of sound mind.
Utrzymujecie, że Jim Westry nie był w pełni władz umysłowych gdy zawierał umowę z moim klientem.
You are claiming that Jim Westry was not of sound mind when he struck a deal with my client.
"Ja, Peter J. Wilks, będąc w pełni władz umysłowych..."
I, PeterJ. Wilks, being of sound mind...
Przeciwnie, jestem w pełni władz umysłowych.
On the contrary, I'm in full command of my reason.
A zatem, skoro jeszcze jestem w pełni władz umysłowych, wybieram tę drogę.
So while I'm still sound of mind and spirit, I choose this path for myself.
Babcia nie jest w pełni władz umysłowych.
The grandmother's non compos mentis.
Lekarz stwierdził, że Elise była nie w pełni władz umysłowych.
The doctor said Elise was non compos mentis.
Bank nie może ufać człowiekowi nie w pełni władz umysłowych.
The bank cannot place its trust in a man of unsound mind.
Bardzo prawdopodobne, że gdy potrącił Blackwella, nie był w pełni władz umysłowych.
There's a real possibility that he was mentally impaired when he hit Blackwell.
Prezydent jest w pełni władz umysłowych... i jest zdolny do pełnienia obowiązków.
The president has complete use of his faculties... and retains full executive authority.
Ten człowiek nie jest w pełni władz umysłowych, Rose.
The man is non compos mentis, Rose.
Osoba w pełni władz umysłowych, nie licząc jednego incydentu.
A fully functional person with the exception of one incident.
Będąc w pełni władz umysłowych, zgadzam się na operację łydki mimo, że z medycznego punktu widzenia nie jest potrzebna.
I declare that I am sound of mind... and l request the calf operation... although it is not medically necessary.
Zatem nie jest w pełni władz umysłowych?
Then he's not in command of his senses?
Ja, Leander McNelly, będący w pełni władz umysłowych niniejszym zapisuję w testamencie moją ziemię i własność Texas Rangers, aby zrobili z nią co zechcą.
I, Leander McNelly, being of sound mind do hereby bequeath my land and property to the Texas Rangers to do as they see fit.
Myślisz, że uznają mnie za w pełni władz umysłowych?
do you think they considered me sane?
Gdy raniłeś Pana Kirę, byłeś nie w pełni władz umysłowych, prawda?
When you wounded Lord Kira you were of course mentally deranged?
"nie będąc w pełni władz umysłowych."
"... while of unsound mind."
Gdybyś znał tę zwariowaną Catherine Piper... Myślisz, że uznają mnie za w pełni władz umysłowych?
If you knew this crazy Catherine piper... do you think they considered me sane?
Jestem w pełni władz umysłowych.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo