Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w pobliżu" na angielski

Wyszukaj w pobliżu w: Definicja Synonimy
around
near
nearby
in the vicinity
close to
in the area
in sight
hereabouts
in the neighborhood
in the neighbourhood
in the proximity
in proximity to
for miles
close by outside

Sugestie

Nie lubią jak jestem w pobliżu.
They just don't seem to like it when I'm around.
Nie musisz dużo mówić jak jestem w pobliżu.
You don't have to do much talking when I'm around.
Nie wylecisz nigdzie w pobliżu dołka.
You won't come out anywhere near the hole.
Telefon został umieszczony w pobliżu jajka.
A mobile was kept ringing near an egg for weeks.
Dlatego zawsze mam adrenalinę w pobliżu.
Which is why I always have epinephrine nearby.
Nadal nie znaleźliśmy w pobliżu żadnych nieproszonych gości na pokładzie.
We still haven't found any ships nearby... or any uninvited guests on board.
Budowaliśmy chatkę w pobliżu basenu Babcocków... pracowałem na dachu.
We were building a cabana near the pool for the Babcocks... and I was working on the roof.
Prawdopodobnie trzymają ją gdzieś w pobliżu Jackson.
Well, they're probably holding her somewhere near Jackson.
Chyba znalazłem to w pobliżu moich szwów.
I think I found it near my wide and tied sutures.
Lubiłaś mieć w pobliżu syna bohatera.
You liked having the son of a hero around.
Było kilka incydentów w pobliżu bram handlowych.
There've been a few incidents around the trade gates.
Wojska Pompejusza są w pobliżu. Ujęli zbiegów.
My lord, Pompey's troops are nearby and have captured those slaves who escaped.
Znaleźli ukradziony samochód na budowie w pobliżu.
They found the stolen truck at the construction site nearby.
Wykrywam emisje energii z jaskiń w pobliżu posterunku.
I'm detecting power emissions from caverns near the post.
Znaleziono porzuconą chłodziarkę w pobliżu Orange Bowl.
Just found an abandoned ice truck near the Orange Bowl.
Wykryliśmy anomalię atmosferyczną w pobliżu współrzędnych gdzie zniknął samolot.
TESSLOR: We're detecting an atmospheric anomaly near the coordinates where the plane disappeared.
Oczywiście wymaga to istnienia w pobliżu odpowiedniej infrastruktury.
Of course, this requires there to be sufficient facilities nearby.
Czaił się w pobliżu domu Jacobi'ch.
He was skulking around the Jacobis' house.
To przypomina Czarne Wzgórza w pobliżu rezerwuaru.
It looks like the Black Hills, up near the reservoir.
Mieszka w pobliżu na Crestmont Village.
Well, he lives nearby in Crestmont Village, about a mile away.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8303. Pasujących: 8303. Czas odpowiedzi: 164 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo