Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w porównaniu" na angielski

Wyszukaj w porównaniu w: Definicja Synonimy
by comparison
comparatively
compared as opposed
when comparing
versus over against vs compare
vis-à-vis
difference
with respect
baseline

Sugestie

HIV w porównaniu do tego przypomina przeziębienie.
Makes HIV look like a common cold by comparison.
Nie zaprzeczysz, że w porównaniu nasze wewnętrzne oprzyrządowanie jest ekstremalnie wymagające.
You can't deny that by comparison... our internal plumbing is extremely high-maintenance.
Jesteście babami w porównaniu do jego ludzi.
You're girls compared to him and his men.
Umowa jest znaczącym krokiem naprzód w porównaniu z poprzednią wersją.
The agreement is a significant step forward compared to the previous version.
Ostatnio zaobserwowano poprawę sytuacji na Białorusi w porównaniu z latami ubiegłymi.
Recently, there has been some improvement in the situation in Belarus compared to previous years.
Traktat lizboński jest krokiem wstecz w porównaniu do konstytucji europejskiej.
The Lisbon Treaty is a step backwards compared with the European Constitution.
To nic w porównaniu z Kalindą.
Well, that's nothing compared to Kalinda.
Wyglądasz nędznie w porównaniu z innymi.
It look really tatty compared to the others.
Herkules ma serce królika w porównaniu ze mną.
Well, Hercules has the heart of a rabbit compared to me.
Nasze problemy są małe w porównaniu z...
Sharlene, look, our problems are small compared...
To małe poświęcenie w porównaniu do ukrzyżowania.
It's a small sacrifice compared with the cross.
To jest nic w porównaniu do mojego porannego stroju.
This is nothing compared to my morning ensemble.
Były skazaniec, w porównaniu do naszych wymagań...
An ex-convict compared to other desirables...
Usłyszenie o tym było niczym w porównaniu do zobaczenia tego.
Hearing about it when it first happened, that was nothing compared to seeing it.
Mało tu samochodów, w porównaniu do Hong Kongu.
There's so few cars compared to Hong Kong.
Trik Bordena jest niczym w porównaniu do naszego.
Borden's trick is nothing compared to ours.
Raczej bogatą w porównaniu do kierowcy autobusu.
I mean rich compared to the bus driver.
Mary, podarki jak ten są proste w porównaniu z podarunkami serca.
Mary, gifts like these are easy compared with gifts of a heart.
Brandt to był mały pionek w porównaniu do tego.
Brandt was small potatoes compared to this.
To nic w porównaniu do sposobu, w jaki zginął mój kuzyn Walter.
That's nothing compared to how my cousin Walter died.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8447. Pasujących: 8447. Czas odpowiedzi: 144 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo