Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w stanie nieważkości" na angielski

Wyszukaj w stanie nieważkości w: Definicja Synonimy
weightless
in zero gravity
zero-gravity
zero-G
I wyobrazić sobie, że jest pan w stanie nieważkości.
Now, just imagine you're weightless.
Że jesteś w stanie nieważkości.
Imagine that you're weightless.
Na stacji nie umiałeś rzucić długopisu, w stanie nieważkości.
In space, you couldn't even toss me a pen, and that was in zero gravity.
Mimo to NASA wydała jakieś dwadzieścia osiem milionów dolarów, na stworzenie pióra wiecznego działającego w stanie nieważkości.
But NASA actually spent $28 million to develop a fountain pen to write upside down in space in zero gravity.
Widziałeś pożar w stanie nieważkości?
You ever seen fire in zero gravity?
Byłem nawet w stanie nieważkości...
I was even weightless...
Dlaczego nie jesteśmy w stanie nieważkości?
Why aren't we weightless?
Zbełtałeś się w stanie nieważkości i paw wleciał ci do ust.
And how you threw up in zero gravity, and it floated back in your mouth.
Tylko nieliczni staną łokieć w łokieć z astronautami i będą dryfować w stanie nieważkości w symulatorach wartych miliard dolarów.
Only a chosen few get to rub elbows with astronauts... and float weightless in billion-dollar simulators.
Czułem się... jakbym był w stanie nieważkości.
It was... like feeling weightless.
To jest jak pierwszy raz w stanie nieważkości.
It's like when I first experienced weightlessness.
Takie symptomy ma przedłużony pobyt w stanie nieważkości.
They're symptoms of prolonged weightlessness.
O 17:00 przez 30 sekund będzie w stanie nieważkości.
At 5 a.m. there will be 30 seconds of weightlessness.
Ktoś kiedyś powiedział, że wydaje się wtedy jakby się było w stanie nieważkości.
Someone once said it feels like zero gravity.
Podobno w stanie nieważkości czujesz się jak w łonie matki.
A wine like this needs to breathe.
Dwa dni po zaliczeniu treningu w stanie nieważkości, ty i te twoje obrzydliwe pazury, zniszczyły mi życie.
Two days after I passed my zero-gravity training, you and that disgusting fingernail of yours ruined my life.
Powinniście się znaleźć w stanie nieważkości za około... Już!
Zero gravity should commence right about... now!
Raz pociągnie, nadludzką siłą, i w następnej chwili będzie wolny, w stanie nieważkości będzie pływał w ciemnym sanktuarium wszechświata...
One heave, one super-human thrust, and the next moment he was free, swimming weightless in the dark sanctuary of space...
Panie Worf, pamięta pan trening bojowy w stanie nieważkości?
Mr Worf, do you remember your zero-G combat training?
Spał pan kiedyś będąc w stanie nieważkości?
You ever slept in zero G? Slept?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 42. Pasujących: 42. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo