Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w towarzystwie" na angielski

Wyszukaj w towarzystwie w: Definicja Synonimy
in the company of
accompanied by
in society
in the presence of
in company
in front of company
into society
at the Society
around
in public

Sugestie

Większość czasu spędzam w towarzystwie przestępców.
I spend most of my time in the company of criminals.
Zostawiam was w towarzystwie tych młodych bohaterów.
I'm leaving you in the company of these young heroes.
Dzisiaj wyruszymy w nieznane, w towarzystwie nieustraszonego przewodnika...
Yes. Today we go out into the great unknown, accompanied by our fearless guide...
Dziewczęta są w towarzystwie nauczyciela historii rewolucji z ich szkoły.
The girls are accompanied by a revolutionary history teacher from their school.
Dlatego znajomość Francji i jej literatury jest tak ważna w towarzystwie.
Which is why... and understanding of France and her literature is de rigeur in society.
Spędzasz za dużo czasu w towarzystwie chłopców.
You're spending way too much time in the company of men.
Był w towarzystwie mnicha-Magoga.
Might be in the company of a magog monk.
Teraz spędzam wolny czas w towarzystwie doradców mojego ojca.
Now I spend my personal time in the company of my father's advisors.
Wczoraj widziano ją w towarzystwie innego mężczyzny.
Yesterday she was seen in the company of another man.
Szczególnie gdy jest w towarzystwie dobrego oficera taktycznego.
Particularly if he's accompanied by an experienced Tactical Officer.
Zawsze jestem najszczęśliwszy w towarzystwie pięknej kobiety.
I am always happiest in the company of a beautiful woman.
Że spędzę życie w towarzystwie dzielnych i czarujących ludzi.
I thought I would spend my days in the company of gallant and charming men.
Bóg chce żebyśmy świętowali narodziny Chrystusa w towarzystwie bliskich, a nie wieszając świecidełka.
God meant us to celebrate Christ's birthday in the company of our loved ones, not hanging baubles from the ceiling.
Powiedziałeś mi, że żyjesz w towarzystwie 20,000 duchów.
You told me that you live in the company of 20,000 ghosts.
I jeszcze jedno: widziałem panią w towarzystwie Pożarskiego, przed Bristolem.
Also I saw you near 'Bristol', in the company of Pozharsky.
Zawsze wchodzi sam, ale często wychodzi w towarzystwie kobiety, rzadko tej samej.
He always goes by himself, but often leaves in the company of a woman, rarely the same one.
Może nie powinienem tak bardzo chcieć być w towarzystwie Beethovena.
Maybe I shouldn't have wanted so much to be in the company of Beethoven.
Zwykle przebywa w towarzystwie dostojnego pana Claudio.
He is most in the company of the noble Claudio.
Przepraszam jeśli kogoś obraziłam. ale... kiedy sobie tak gawędzicie i jecie te lepkie przystawki, pamiętajcie... że jesteście w towarzystwie mordercy.
I do apologize if I've offended anyone, but... while you all are chitchatting and eating these gummy hors d'oeuvres, just remember... you're in the company of a murderer.
Zajrzałam na Wigilię w towarzystwie ubezpieczeniowym na trzecim.
I was checking out that insurance company's Christmas party on three.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 752. Pasujących: 752. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo