Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w tym dniu" na angielski

Wyszukaj w tym dniu w: Definicja Synonimy
on that day
on this day
on this date
at this date
on that date
at that date
by that date
of all days
as of that date

Sugestie

Byłem trochę... zesztywniały w tym dniu.
I was a little... disabled on that day.
Mam w tym dniu pilne spotkanie.
No. I've an urgent meeting on that day.
To się dzieje właśnie teraz, Alfred Nobel zmarł w tym dniu w 1896.
That it is happening right now, because to price indstifter Alfred Nobel - died on this day in 1896.
Ale w tym dniu, gdy Święci Ludzie ofiarowali człowiekowi z FBI cud, urodził się biały bizon.
But on this day, when the Holy People had given the FBI man a miracle, a white buffalo was born.
Nie chcę Walt iść w tym dniu.
I don't want Walt to go on this date.
Oczywiście teraz to do nas należy sporządzenie naszej opinii i musimy to uczynić przed 24 marca, bowiem w tym dniu odbędzie się ważne posiedzenie Rady.
Of course, it is now up to us to draft our opinion, and we must do so before 24 March, as an important Council meeting is taking place on this date.
Potem wszystko się w tym dniu dzieje.
Then, everything happens on that day.
Ani w tym dniu, Oliver.
Nor on this day, Oliver.
Straciliśmy w tym dniu kontakt z 12 satelitami na ponad 6 godzin.
We lost contact with 1 2 communications satellites for over six hours on that day.
Tylko w tym dniu jest to możliwe.
Only on this day is it possible.
Ważne, abyśmy zawsze, nie tylko w tym dniu, pamiętali o ofiarach tej strasznej choroby.
It is important that we always, and not only on this day, remember the victims of this terrible disease.
Nie chcę w tym dniu myśleć o tobie.
I wouldn't want to think of you on that day.
Więc w tym dniu, biorąc przyjaciół na świadków, obiecuję cię kochać, szanować i miłować.
So on this day, with our friends as witness, I promise to love, honor, and cherish you.
Po wiekach badania Miej cię w tym dniu...
After centuries of exploration Have you on this day...
Mógłbyś co najmniej skłamać w tym dniu.
You could've lied on this day at least.
Zapisy rozmów pokazują wszystkie rozmowy, które wykonał w tym dniu.
Phone company records show all the calls made from that location on that day.
Wierzę, że las może powiedzieć co zdarzyło się w tym dniu.
I believe that the forest can tell what happened on that day.
Nasz pierwszy cesarz dokonał ruchu w tym dniu i założył dynastii Ming
Our first Emperor made his move on this day and founded the Ming Dynasty
I gdzie powinnam być w tym dniu?
And where shall I be on that day?
Widział ją pan w tym dniu?
Did you see her on that day?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 353. Pasujących: 353. Czas odpowiedzi: 199 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo