Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w więzieniach" na angielski

Zobacz także: kobiet w więzieniach
Wyszukaj w więzieniach w: Definicja Synonimy
in prison
in jail
in the prisons
in the jails
in detention
imprisoned
prisoners

Sugestie

Połowa tych ludzi siedzi w więzieniach.
But half of these men are in prison.
Połowa skazanych w więzieniach to recydywiści.
Over half the inmates in prison are repeat offenders.
Wzywamy władze Azerbejdżanu do niezwłocznego zwolnienia dziennikarzy przebywających w więzieniach.
We call on Azerbaijani authorities to release the journalists in jail without further delay.
Już mamy 2,2 miliony ludzi w więzieniach.
We've already got 2.2 million people in jail.
Dopóki w więzieniach na Białorusi będzie przebywał choćby jeden więzień polityczny, kraj ten może spodziewać się całkowitej izolacji w Europie.
As long as there is even one political prisoner in the prisons of Belarus, the country can expect to be totally isolated in Europe.
Chcę widzieć tych ludzi w więzieniach.
I want to see these people in jail.
Jestem pewien że połowa ludzi w więzieniach jest tam za rzeczy które zrobiła.
I'm sure half the people in prison are in there for things they really did.
Zawsze uważałem, że to biali powinni być w więzieniach.
You know, I always thought white people should be in prison.
Oni chcą widzieć tych ludzi w więzieniach.
They want to see people in prison.
Nie uwierzycie ilu ludzi siedzi w więzieniach z powodu bezsensownego bohaterstwa.
You have no idea how many people are in jail here for senseless heroics.
W tym kraju czasami odważne i uczciwe kobiety znajdzie się tylko w więzieniach.
In this country, sometimes the only place you can find a brave and honest woman is in prison.
Mamy w więzieniach prawdopodobnie 16 więźniów politycznych, oskarżonych o terroryzm przy braku jakichkolwiek dowodów.
We have 16 very probably political prisoners in prison, charged with terrorism, without any evidence whatsoever.
Jedenaście tysięcy palestyńskich więźniów jest w więzieniach.
Eleven thousand Palestinian prisoners are in jail.
Od 1967 roku aresztowano i osadzono w więzieniach 750 tysięcy Palestyńczyków.
Seven hundred and fifty thousand Palestinians have been arrested and put in prison since 1967.
Setki pakistańskich chrześcijan latami wegetują w więzieniach, bez możliwości procesu sądowego.
Hundreds of Pakistani Christians vegetate in prison for years without access to any legal process.
Wielu działaczy politycznych znajduje się w więzieniach, a partia opozycyjna postanowiła całkowicie zbojkotować wybory.
Many political activists are in prison, and the opposition party has decided to boycott the elections completely.
Jest dzisiaj więcej ludzi w więzieniach w Ameryce niż kiedykolwiek wcześniej.
There are more people in jail in America now than ever before.
Niektórzy myślą, że nie będzie dla nich miejsc w więzieniach.
Some think there won't be room for them in jail.
Po drugie, zaprzestanie torturowania ludzi w więzieniach.
The second is an end to the torture of those held in prison.
Praw kobiet należy przestrzegać nawet, a raczej szczególnie, w więzieniach.
Women's rights apply even, and especially, in prison.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 356. Pasujących: 356. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo