Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w wielu sprawach" na angielski

Wyszukaj w wielu sprawach w: Definicja Synonimy
in many ways
in a lot of ways
about a lot of things
on many issues
in many things
about so many things
on a lot of stuff
several cases
In a lot of cases
To znaczy, w wielu sprawach, on wyrasta na dojrzałego, opiekuńczego dorosłego...
I mean, in many ways, he's-he's grown up into a mature, caring adult...
Bóg pobłogosławił mnie w wielu sprawach.
God's blessed me in many ways.
W wielu sprawach nie wiedziałem, w co się pakuję.
In a lot of ways, I didn't know what I was getting into.
Zawiodłam Cię w wielu sprawach.
I've let you down in a lot of ways.
Myślę, że miałeś rację w wielu sprawach.
I think you were right about a lot of things.
Chciałabym udowodnić, że myli się w wielu sprawach.
I would like to prove him wrong about a lot of things.
Joe myli się w wielu sprawach.
Joe's wrong about a lot of things.
Mogę pomóc ci w wielu sprawach.
I can help you in many ways.
I masz rację w wielu sprawach.
And you were right about a lot of things.
Ja... posłuchałem tych wszystkich niewłaściwych osób w wielu sprawach i... mogę za to winić tylko siebie.
I listened to all the wrong people about a lot of things, and I have no one to blame but myself.
S.H.I.E.L.D. może się mylić w wielu sprawach, - ale nigdy nie zostawiają swoich.
SHIELD may be wrong about a lot of things, but they never leave a man behind.
Niektórzy ludzie uważają, że istoty pozaziemskie budowały, ale ja uważam, że kosmiczni bracia pomogli nam, kierowali nami, uczyli nas, bo mieli doświadczenie w wielu sprawach.
Some people believe that the extraterrestrial built, but what I believe is that the space brothers help us, direct us, teach us, because they had the experience in many ways.
Wtedy będzie już za późno. S.H.I.E.L.D. może się mylić w wielu sprawach,
S.H.I.E.L.D. May be wrong about a lot of things,
W wielu sprawach był tak młody jak ty.
In many ways, he was just as young as you.
Myliłem się w wielu sprawach.
I was wrong about a lot of things.
Dla Pana w wielu sprawach będzie niewygodny.
To you, in some ways, he could be a problem.
To miejsce przerasta nas w wielu sprawach.
This place is so far beyond us in so many ways.
Ponownie rozważam swoje nastawienie w wielu sprawach.
I'm reconsidering my stance on a variety of subjects.
Jest tak mądry w wielu sprawach.
He's so wise about so many things.
John pomagał nam w wielu sprawach jako policyjny parapsychol.
John has assisted us on a number of cases as a police psychic.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 116. Pasujących: 116. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo