Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "walka" na angielski

Wyszukaj walka w: Definicja Synonimy
fight
fighting
struggle
battle combat match war tackling
fought
contest
bout
combating
hand-to-hand
competition
battling

Sugestie

Dobra walka Julius, muszę popracować nad kombinacją.
Nice fight, Julius. I need to work on my left-right-left combo.
Dawniej każda walka trwała do nokautu.
Used to be, every fight went to a knockout.
A walka o wspólną sprawę nas zjednoczy.
And fighting for a common cause will unite us.
Wiesz, walka w piwnicy nastręcza sporo problemów.
You know, fighting in a basement offers a lot of difficulties.
Mieliśmy rację i nasza walka o suwerenność będzie trwać.
We were right and our struggle for sovereignty will continue here.
To długoterminowa walka, ale warto ją prowadzić.
That is a long-term struggle, but it is something worth fighting for.
To będzie ciężka walka, Chester.
It'll be a tough fight, Chester.
Około tygodnia temu w twoim sklepie miała miejsce walka.
There was a fight in your store about a week or so back.
To jego pierwsza walka poza ojczyzną.
It's his first fight outside the United States.
Twoją rolą będzie walka i nauczanie.
You came here to fight and to learn.
Przeznaczeniem niektórych jest walka do samego końca.
Some are destined to fight to the very end.
To podobno ostatnia walka Rocky'ego - niezależnie od jej wyniku.
You know, Stu, the word is that this is Rocky's last fight - win, lose or draw.
Twoja walka o przetrwanie właśnie się zaczęła.
You see, your fight for survival starts right now.
Ale to bedzie twoja ostatnia walka napewno.
But it's going to be your last fight for sure.
Jeśli Sasi nas znajdą, będzie walka.
If the Saxons find us, we will have to fight.
Ciężka walka, którą zwykłem kontynuować samodzielnie.
A tough fight I used to carry on myself.
Ta ostatnia walka nie była uczciwa.
That last fight wasn't on the up.
To moja walka, bardziej niż czyjakolwiek.
This is my fight, more than anyone's.
Pańska walka o zainteresowanie, podziw, posiadanie kobiet.
You fight for the attention, admiration, possession of women.
Taka walka byłaby pozbawiona sensu i absurdalna.
Such a fight would be both futile and ridiculous.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5141. Pasujących: 5141. Czas odpowiedzi: 69 ms.

walką 787
wałka 54

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo