Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wata" na angielski

Zobacz także: wata cukrowa
Wyszukaj wata w: Definicja Synonimy
cotton
cotton wool
wadding
watt
Wat

Sugestie

Czuję się jak wata.
My body feels like cotton.
Przepraszam, ale skończyła mi się wata i myślałem, że macie pożyczyć trochę... dwie dziewczyny, pewnie macie jakieś...
I apologize, but, you know I'm out of cotton wool, and I thought I might borrow some from you... I mean, two girls, you probably have some...
inne artykuły do higieny osobistej, na przykład: chusteczki papierowe, wata, waciki, gąbki itd.
other goods for personal care and personal hygiene, for example: paper handkerchiefs, cotton wool, cotton buds, sponges, etc.
Z wyjątkiem towarów objętych pozycją 4814 lub 4821, papier, tektura, wata celulozowa oraz artykuły z nich, zadrukowane we wzory, znaki lub prezentacje graficzne, które nie są jedynie przypadkowe dla podstawowego zastosowania tych towarów, objęte są działem 49.
Except for the goods of heading 4814 or 4821, paper, paperboard, cellulose wadding and articles thereof, printed with motifs, characters or pictorial representations, which are not merely incidental to the primary use of the goods fall in Chapter 49.
Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach
Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface coloured or printed, in rolls or sheets
inne produkty: papier toaletowy, chusteczki papierowe, ręczniki papierowe, podpaski, wata, waciki, pieluchy dla niemowląt, gąbki toaletowe itd.
other products: toilet paper, paper handkerchiefs, paper towels, sanitary towels, cotton wool, cotton tops, babies' napkins, toilet sponges, etc.
Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; pozostałe artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres
Papier toaletowy i podobny papier, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, w rodzaju stosowanych w gospodarstwach domowych lub do celów sanitarnych, w rolkach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub pocięte do kształtu lub wymiaru;
Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape;
Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej
Wadding of textile materials and articles thereof
0- Wata; pozostałe artykuły z waty
0- Wadding; other articles of wadding
WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT; POWROZY; LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE; CORDAGE; ROBES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF
Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (np. opatrunki, przylepne plastry, kataplazmy), impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi, do celów medycznych lub chirurgicznych Wytwarzanie z substancji farmaceutycznych o statusie produktów pochodzących
WADDING, GAUZE, BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES (FOR EXAMPLE, DRESSINGS, ADHESIVE PLASTERS, POULTICES) IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES FOR MEDICAL OR SURGICAL PURPOSES) *MANUFACTURE FROM ORIGINATING PHARMACEUTICAL SUBSTANCES
Zakrwawiona gaza i wata.
Bloody gauze and cotton wool.
W tym względzie należy dodać, że w niektórych innych przypadkach, jak np. wata odzieżowa, LMP stanowi 15 % mieszanki włókien.
In this respect, it should be added that in some other applications, such as for instance apparel insulation wadding, LMP represents less than 15 % in the blend.
Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock, cellulose wadding and webs of cellulose fibres
Wata i artykuły z waty
Wadding and articles of wadding
Wata, gaza, bandaże itp., z substancjami farmaceutycznymi, pakowane do sprzedaży detalicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wadding, gauze, etc with pharmaceutical substances, p.r.s., n.e.c.
Energia potrzebna, by zasilić to urządzenie to jakieś pół wata.
The amount of power needed to run this device is somewhere in the range of half a watt.
Zużycie energii monitora w trybie wyłączenia nie przekracza 1 wata.
The monitor shall have an off-mode power consumption of no more than 1 watt.
1/3 jego masy ciała stanowi wata szklana Owens Corning.
One third of his body weight is Owens Corning fiberglass insulation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 46. Pasujących: 46. Czas odpowiedzi: 52 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo