Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "we właściwym miejscu" na angielski

Wyszukaj we właściwym miejscu w: Definicja Synonimy
in the right place
at the right place
in the right spot
to the right place
in the appropriate place
in its proper place
Musimy to zbudować we właściwym miejscu.
We have to rebuild this in the right place.
Większość tych studentów miało serca we właściwym miejscu.
Most college kids' hearts were in the right place.
Ich serca są we właściwym miejscu przez większość czasu.
Their hearts are at the right place for much of the time.
Byłem we właściwym miejscu, o właściwej porze.
I was just at the right place at the right time.
Słuchajcie, wodospady czekolady nie we właściwym miejscu.
You guys, the chocolate waterfall's not in the right spot.
Jeśli staniesz we właściwym miejscu, możesz usłyszeć całą rozmowę
If you stand in the right spot, you can hear an entire conversation
Może nie szukali we właściwym miejscu.
Maybe they weren't looking in the right place.
Może nikt nie szukał we właściwym miejscu.
Well, maybe no one was looking in the right place.
ufałem twoją wierność był we właściwym miejscu.
I trusted your allegiance was in the right place.
Oboje wiemy, że Whitney czasami przesadza, ale jego serce jest we właściwym miejscu.
We both know Whitney can be a little overzealous... but his heart's in the right place.
Tak długo jak masz serce we właściwym miejscu, nie obchodzi nas co bierzesz do ust.
Long as your heart is in the right place, we don't care what you put in your mouth.
Dlatego proponuje się, aby zdefiniować je we właściwym miejscu w tym instrumencie prawnym.
It is therefore proposed to define them in the right place of this legal instrument.
Dlatego się rozglądałem, upewniałem, czy jestem we właściwym miejscu.
That's why I was looking around, making sure I was in the right place.
I możecie powiedzieć swoim czytelnikom, że to pierwsze z milionów słów, które umieścimy we właściwym miejscu.
And you can tell your readers that this is the first of millions of letters we are putting back in the right place.
Porozmawiam z nimi, gdy ich umysły będą we właściwym miejscu.
I'll just talk to them when I sense their minds are in the right spot.
Sprawozdanie poseł Jordan Cizelj nie kładzie akcentu we właściwym miejscu.
This report by Mrs Jordan Cizelj does put the emphasis in the right place.
Kiedy obudziłam się na dole, poczułam jakbym stała we właściwym miejscu.
Okay, so when I woke up down here, I felt like I was standing in the right place.
Twoi lekarze robią, co mogą, ale nie szukają we właściwym miejscu.
Your doctors are trying their best, but they're not looking in the right place.
Jeden granat we właściwym miejscu jest wszystkim czego potrzeba.
J ust one grenade in the right place is all it takes.
Generał Malik ma serce we właściwym miejscu, ale na pewno żaden z niego śledczy.
General Malik, he's got his heart in the right place, but he is clearly not an listen.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 201. Pasujących: 201. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo