Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "we wszystkie strony" na angielski

Wyszukaj we wszystkie strony w: Definicja Synonimy
in all directions
in every direction
every which way
Biegler drąży we wszystkie strony.
[Whispering] Biegler's going off in all directions.
Biegler drazy we wszystkie strony.
Biegler's going off in all directions.
Czyta się tak samo we wszystkie strony.
It's read the same in every direction.
Chcę być przygotowana, zanim świat się o nas dowie, bo kiedy to się stanie, gdy będziemy w centrum uwagi, będą nas wytykać, ganić i szarpać we wszystkie strony, nigdy nie będziemy mieli szansy, tego poukładać.
Before the world is watching, because once it is, once we're in that spotlight, being picked at and scrubbed and stretched in every direction, We will never get the chance to make things right.
Rozrzucamy zanieczyszczenia we wszystkie strony powietrza i wody.
We spit out polluting materials in all directions into the air and the ocean.
Goście naszego szefa przelecieli wczoraj zbyt nisko nad pogorzeliskiem i roznieśli żar we wszystkie strony.
Get this, Cad's fancy jet VIPs flew in too low over the burn area last night, blew embers in all directions.
Głęboko zakorzenione, rozpościerają gałęzie ku niebu, kierując je we wszystkie strony.
Deeply rooted in the earth... yet the branches stretch out in all directions.
Nawet w złotym okresie Republiki, prowadząc ekspansję we wszystkie strony, nigdy ich nie prowokowaliśmy.
Even at the height of the Centauri Republic... when we were expanding in all directions... we never opposed the Minbari.
We wszystkie strony. Trzeba...
In all directions, just like a big...
Woda lała się we wszystkie strony.
Water shooting all over the place.
Węzeł łączy się z tysiącami kanałów, prowadzących we wszystkie strony.
This hub connects with thousands of transwarp conduits with end points in all four Quadrants.
I tutaj wybudujemy imperium, które będzie rozpostarte we wszystkie strony pustyni.
And from here we will build an empire that will stretch all the way to the desert.
Więc teraz wychylają się w we wszystkie strony.
And so they just go every which way now.
Rusza nimi we wszystkie strony.
You know, they move every which way.
Rozwiewa się we wszystkie strony.
The skirt waves in all direction
Jesteśmy pasażerami 'we wszystkie strony'.
We are all round-trip passengers.
Ludzie biegali we wszystkie strony.
People were running everywhere.
Wykręca im kończyny we wszystkie strony.
He makes it so their knees and elbows bend in both directions.
Wiatr unosi rzeczy, które potem odlatują we wszystkie strony.
Winds whip 'em up, then they take off on their own.
Niewielkie wibracje w powietrzu nadawane we wszystkie strony przez satelitę.
Zeros and ones vibrating through the air, beamed back and forth by satellite.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo