Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wejść" na angielski

Wyszukaj wejść w: Definicja Synonimy

Sugestie

772
642
182
Ludzie mogą wejść i pomóc sobie czymkolwiek.
People can come in and help themselves to whatever they want.
Zawsze pozwalają wejść do pokoju dwóm osobom.
They always let two people come in the room with them.
O dwa minut wejść grę, dzwoniłem przerwę.
About two minutes to go in the game, I called a time-out.
Dobrze, dziewczęta, możecie wejść.
All right, girls, you may go in now.
Pozwól mi wejść w historię świata.
Let me enter the history of the world.
Wybrał nawet odpowiedni czas by wejść do sklepu.
He even chose the right time to enter the shop, Greetings.
Gdybyś był Mohawkiem, mógłbyś wejść.
If you had a Mohawk, you could go in.
Ten miły mężczyzna pozwolił nam tu wejść.
That nice young man outside told us to come in here.
Chciałam poczekać i wejść z tobą.
I wanted to wait and go in with you.
Ktoś musiał tu wejść i użyć faksu.
Somebody must have come in there and used the fax machine.
Może wejść i ma zagwarantowaną pracę.
He can come in, get a good job guaranteed to you.
Chciał przeciąć kłódkę i wejść drzwiami na dole.
To cut that padlock and go in through the basement.
Muszę wejść, dobra? Spokojnie.
I'm going to come in, okay? take it easy.
Przynajmniej na dachu, widziałem czy ktoś chce wejść.
At least when we were on the roof, I could see if anybody wanted to go in.
Chcemy wejść i z wami porozmawiać.
We want to come in and talk to you.
Milion chińskich chłopów próbuje wejść do Szanghaju.
A million Chinese peasants are trying to enter Shanghai.
Żeby wejść do tira potrzebujemy przemytnika.
And to enter the trucks, we need a middleman.
Możesz wejść ale bez gwarancji bezpiecznego przejścia.
You may enter, with no guarantee of safe passage.
Pozwoliłeś komuś wejść tutaj... i nas rozdeptać.
You've let someone come in here and walk all over us.
Pozwalasz komuś tu wejść i nas rozdeptywać.
You've let someone come in here and walk all over us.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9986. Pasujących: 9986. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo