Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wesprzeć" na angielski

support
help
assist
encourage
promote
be supportive
to back
backed up
supported
aid
supporting
back up
contribute to
Z przyjemnością zrobię wszystko by wesprzeć tą akcję.
I'm happy to do whatever I can to support this program.
W międzyczasie mogę więc wesprzeć mojego szeryfa.
So I might as well support my local Sheriff in the meantime.
Wykorzystajcie tę okazją by wesprzeć Permian Panthers...
Take this opportunity "to support the Permian Panthers"...
Chciałbym podziękować wszystkim za przyjście żeby wesprzeć fundację stypendialną Akademii.
I would like to thank everyone for coming out tonight to support the Academy's scholarship fund.
Jako UE powinniśmy wesprzeć kraje arabskie w pokojowym przeprowadzaniu reform.
As the EU, we should support the Arab countries in the peaceful pursuit of reforms.
Obecnie Europa pragnie wesprzeć naród tunezyjski w rozpoczynającej się transformacji demokratycznej.
Europe is today anxious to support the people of Tunisia in the democratic transition that is beginning.
Należy bardziej zaangażować i wesprzeć parlamenty krajowe w krajach rozwijających się.
There should be increased engagement and support of national parliaments in developing countries.
Przekaże pół moich aktywów aby wesprzeć ofensywę w Henan.
I will donate half of my assets to support the war in Henan.
Przyszedłem wesprzeć brata, więc kontynuuj.
I came to support my brother, so please go on.
Przyszedłem żeby cię wesprzeć jako przyjaciel.
I came here to support you as a friend.
Pani DiLaurentis dała pieniądze Grupie Carissimi, aby wesprzeć Charlesa.
Mrs. DiLaurentis gave money to the Carissimi Group to support Charles.
Jestem tu żeby wesprzeć pana córkę.
I'm just here to support your daughter.
12-ta armia Wencka musi ich wesprzeć.
Wenck's 12th army must support them.
Wenck z 12. Armią musi ich wesprzeć.
Wenck's 12th army must support them.
Wenck z 12 armią musi wesprzeć ich.
Wenck's 12th army must support them.
Karen... wiesz, że gdyby mogła ją wesprzeć w jakikolwiek sposób, nie byłoby jej tutaj.
Karen... you know that if I could support her in any other way, I wouldn't have her here.
Pewnie był tu, by wesprzeć zbiórkę pieniędzy BCU.
He was probably here to support the BCU fundraiser.
Mamo, nie musiałaś przyjeżdżać, by mnie wesprzeć.
Mother, you really didn't need to make the trip down here to support me.
Będę tam, aby cię wesprzeć.
I'll be there to support you.
Musimy wszyscy wstać, żeby go wesprzeć.
We all need to be up to support him.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1299. Pasujących: 1299. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo