Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "więzienie" na angielski

Wyszukaj więzienie w: Definicja Synonimy
prison
jail
imprisonment
penitentiary
detention
incarceration
jailhouse
brig
imprisoning
joint

Sugestie

Niedaleko stąd jest więzienie dla kobiet.
There's a women's prison down the road.
Zamieniłeś mój dom w dobrze strzeżone więzienie.
You took my home and you turned it into a high-security prison.
Racja. Poza tym przetrwałeś więzienie.
That is true, and you survived jail.
Zbudowałeś własne więzienie i zabiłeś lojalnych Cesarzowi.
You built a jail and killed those loyal to the Emperor.
Sąd skazuje pana na dożywotnie więzienie.
The Tribunal sentences you to imprisonment for life.
Za ujawnienie tych informacji grozi więzienie.
Disclosure of secure information can result in imprisonment.
Ma takie dziwne wibracje jak podziemne więzienie.
It's got an eerie vibe like that underground prison.
Jeżeli została skrzywdzona, więzienie będzie twoim ostatnim problemem.
If this girl has been harmed in any way, prison will be the least of your problems.
To jakbyś stworzył więzienie, w którym musisz odsiedzieć.
It's like you created your own prison, and now you have to exist in it.
Pączusiu... ja tam zamierzam zbudować więzienie federalne.
Pumpkin... I'm building a federal prison on that site.
Chłopak jest za młody na więzienie.
The boy is a bit young for jail.
Liceum jest prawie... jak więzienie.
A high school... is a lot like prison.
Nawroty, więzienie, słyszałam wszystko.
Come on. Relapses, jail, I've heard everything.
Nie ryzykuję tym pracy, ale więzienie.
Come on, I'm not - You go to jail for that.
To dawne sowieckie więzienie, opuszczone od pewnego czasu.
It's an old Soviet prison, abandoned for quite some time now.
Ocaliliśmy dziewczynę, która atakowała więzienie z Gubernatorem.
Saved a girl who rolled up up to the prison with the Governor.
Ma chorą matkę i przeraża go więzienie.
His mother's sick and he's terrified of going to jail.
Przenieśli tu wszystko, gdy zlikwidowano więzienie.
They moved everything in here when they decommissioned the prison.
Francja oznacza więzienie, nie mogę wrócić.
France means prison, I can't go back.
Mogłoby zostać przerobione na tymczasowe więzienie.
It could be modified to act as a makeshift prison.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2089. Pasujących: 2089. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo