Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wiadro" na angielski

Wyszukaj wiadro w: Definicja Synonimy
bucket
pail
buckets out
Hinken
Śmierdzisz jak zużyte wiadro w winnicy.
You smell like the spit bucket at a vineyard.
Nie chcesz znać czego inaczej oni wkładają tamto wiadro.
You don't want to know what else they put in that bucket.
Ręcznik i czyste wiadro z ciepłą wodą.
A towel and a clean pail of warm water.
Wrzucamy to wiadro do zamrażarki na godzinę.
We throw this bucket into the freezer for an hour.
Musieli wyrzucić jego wiadro na pomyje.
They had to retire his slop bucket.
Potrzeba wiele truskawek, żeby napełnić takie wiadro.
It takes many strawberries to fill a bucket.
Podziemne kanały, do których każdy dom może wylewać swoje wiadro.
Underground sewers where every household can empty its bucket.
Tłuste wiadro, klucz nastawny i pękniety cylinder.
A grease bucket, a wrench and a cracked cylinder.
W takim razie... Niniejszym wycofuje twoje wiadro.
Then I... hereby withdraw your bucket.
Kiedy jedno wiadro wypróżnia się, inne pełnie.
When one bucket empties, the other fills.
Przyjechał tu mój brat pożyczyć wiadro z płotkami, bo jedzie na wędkować z Bobbim Bell popołudniu.
My brother come up here today to borrow my minnow bucket, because he's going fishing with Bobby Bell this afternoon.
Timmy wziął całe wiadro i wsadził do torby.
Timmy took the entire bucket and put it in his bag.
Dobrze, właśnie bierzesz to wiadro i doisz ją.
Well, you just take this bucket and milk her.
Daj nowe wiadro do celi B.
Get a new bucket for ward B.
Tom napełnił wiadro aż po krawędź.
Tom filled the bucket to the top.
Patrzę na to wiadro, i tak sobie myślę...
I am looking at bucket, thinking...
Weź swoje wiadro do wypluwania, Boyle.
Grab your spit bucket, Boyle.
Żaby są nadal na naszej liście wiadro.
The frogs are still on our bucket list.
Zostawia wiadro z ciepłą wodą i mydło.
Then she leaves out a bucket of warm water and some soap.
Mam wiadro piłek golfowych do umycia.
I got a bucket of golf balls to wash.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 422. Pasujących: 422. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo