Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wieża" na angielski

Wyszukaj wieża w: Definicja Synonimy
tower
rook
watchtower
stereo
spire
steeple

Sugestie

wieżą 209
Las Vegas 9-0-9, wieża McCarren.
Over. Las Vegas Nine-Zero-Nine, McCarren Tower.
Cała wieża waży tylko 7300 ton.
And the entire tower weighs just 7,300 tons.
Po drugiej stronie doliny, jest stara wieża obserwacyjna.
There's an old watchtower on the other side of the valley.
Brzmi jak wieża kościoła, miejsce tolerancji.
It sounds like a church tower, a place of tolerance.
Jak słyszeliśmy, ta wieża to broń.
As we've heard before, that tower is a weapon.
Zawietrzna wieża straciła kolejne 10 stóp ściany.
Leeward tower just lost another 10 foot of her wall.
Wielka wieża ciśnień w kształcie brzoskwini.
It's a giant water tower in the shape of a peach.
Na tej wyspie jest wieża radiowa?
There's a radio tower on this island?
Jest wieża zbiorcza, ale nie ma wychodzących linii przesyłowych.
There's a collecting tower... but no outgoing transmission lines.
Dobermany, wieża strażnicza, ogrodzenie z drutu.
SCHAFFER: Dobermans, a guard tower, and a wire fence.
Co to za wieża? - Stara latarnia morska.
What's that tower? -It's an old lighthouse.
Ale w jaki sposób cała wieża mogła zostać tak zgnieciona...
But for a whole tower to get twisted up like that...
To jest wieża potwierdzając pozycję sygnału nawigacyjnego.
This is tower confirming beacon status.
Roger, wieża, sygnał nawigacyjny niezmieniony.
Roger, tower, beacon unchanged.
Ta wieża długo nas nie obroni.
'This tower won't protect us for long.
Nie wiedziałem, czy to budynek mojego syna, ponieważ pierwsza i druga wieża były symetrycznie ustawione.
I didn't know if that was my son's building, because tower 1 and tower 2 were in perfect symmetry.
Jeśli mój informator się nie myli, północna wieża jest ponad nami.
So... if my informant is right, the north tower is above us.
Przypuszczalnie jednak czarna wieża i podziemne komnaty zachowały się.
But supposedly the black tower and the underground chambers remain.
Ta wieża kontroluje cały obszar Milanu.
This tower controls the whole Milano area.
Tu wieża Maluka, Wesołych Świąt.
This is Maluka tower, merry Christmas.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 835. Pasujących: 835. Czas odpowiedzi: 141 ms.

wieżą 209

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo