Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wieczór kawalerski" na angielski

Wyszukaj wieczór kawalerski w: Definicja Synonimy
bachelor party
stag party
stag night
stag do
bachelor parties
Dlatego ja urządzę ci wieczór kawalerski.
So I'm throwing you a bachelor party.
Nie grałem, kolega robił wieczór kawalerski.
I didn't gamble. I was here for a friend's bachelor party.
Jego wieczór kawalerski, bez przeszakdzania nam.
His stag party there, without disturbing us.
Nie możesz, to twój wieczór kawalerski.
You can not, and 'your stag night.
To tutaj powinniśmy urządzić wieczór kawalerski.
Now this, this is where we should have a bachelor party at.
Stan nie pojechał na wieczór kawalerski.
Stan hasn't left for the bachelor party.
Ten wieczór kawalerski doprowadza mnie do szaleństwa.
This bachelor party is starting to drive me crazy.
Mam parę naprawdę niezłych pomysłów na ten wieczór kawalerski.
I got some amazing thoughts about this bachelor party.
Mówiłem, że ten wieczór kawalerski będzie super.
I told you this bachelor party would rock.
Jestem pewna, że nie zapomniałeś o czekach za wieczór kawalerski.
I bet you didn't forget the bachelor party checks.
Mój wieczór kawalerski był ostatnią z dobrych chwil w moim małżeństwie.
My bachelor party... was the last good time in my marriage.
Zaplanowałem cały... cały wieczór kawalerski.
I planned a whole... a whole bachelor party.
Planuję wieczór kawalerski, z moim drużbą.
Just planning my bachelor party with my best man.
Chciałem urządzić przyjacielowi wieczór kawalerski, ale nie mogłem.
I wanted to throw a bachelor party... but I wasn't allowed.
Udawajmy, że to wieczór kawalerski.
Pretend it's a real bachelor party.
Poszedł do Rekall w swój wieczór kawalerski.
Went to Rekall for his bachelor party.
To znaczy, że mam zaplanować wieczór kawalerski.
That means I get to plan the bachelor party.
Pamiętasz Binion's, gdzie miałem swój wieczór kawalerski?
Remember Binion's, where I had my bachelor party?
W tym tygodniu jest wieczór kawalerski tego gościa.
It's that guy's bachelor party this week.
Drugi wieczór kawalerski był tylko przykrywką.
Second bachelor party was just a cover.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 278. Pasujących: 278. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo