Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wielki" na angielski

Wyszukaj wielki w: Definicja Synonimy

Sugestie

831
439
231
Amazoński sęp to bardzo wielki ptak i w ciemności...
The Amazon vulture is a very big bird, and in the dark...
Moja siostra zasługuje na diament wielki jak góra.
I think my sister deserves a diamond as big as the Ritz.
By zachować ten wielki majątek muszę mieć dziedzica.
To preserve this great estate of mine, I must have an heir.
Mam wielki ubezpieczenia i doskonałą pralni chemicznej.
I have great insurance and an excellent dry cleaner.
Detectywie, został popełniony jakiś wielki błąd.
Detective, a huge mistake has been made here.
Popełnia pan wielki błąd, panie Manson.
You'd be making a huge mistake, Mr. Manson.
Przygotuj się na naprawdę wielki pokaz.
Cut yourself in for a pretty big chunk.
A ten wielki żelazny koleś krążył dookoła.
That big iron fella was walking around, too.
Ten wielki żelazny gościu złapał ich i znokautował.
That big iron guy grabbed 'em and knocked 'em out.
Nasz wielki dobroczyńca przemienił się w strasznego potwora.
The big tipper turned out to be a horrible monster.
Teraz rozumiem dlaczego wielki brat odszedł.
Now I understand why Big Brother had to leave.
Więc czeka ją równie wielki zawód.
Then she's in for an equally big disappointment.
Zawsze byłeś wielki w rozpoznawaniu chwilę.
You've always been great at recognizing a moment.
Tylko jeden wielki strzał adrenaliny, to wszystko.
Just one big shot of adrenaline, that's all.
Nie Właściwie jesteś wielki dla mnie.
No. Actually you're great for me.
Ten wielki człowiek zrewolucjonizował świat swoją żarówką.
This great man had revolutionized the world with his incandescent lamp.
To lusterko dajmonów, wielki królu.
It's a daemon mirror, great king.
Zawinę cię w mój wielki płaszcz.
I'll wrap you up in my big coat.
Wygląda jak owczarek niemiecki, ale jest wielki.
Well, it looks like a German Shepherd, but he's big.
Zmieniłem wszystko w jeden wielki bałagan.
I turned everything into a big wet mess.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13351. Pasujących: 13351. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo