Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wielkim człowiekiem" na angielski

Wyszukaj wielkim człowiekiem w: Definicja Synonimy
great man
big man
a personality
very great man
a remarkable man
Uważała, że za każdym wielkim człowiekiem stoi wielka kobieta.
She had a theory that behind every great man was a great woman.
Kiedyś był wielkim człowiekiem, ale teraz cię tylko ogranicza.
He was once a great man, but now he's just holding you back.
On jest bardzo wielkim człowiekiem, bogacz z naszej okolicy.
He is a very big man, a rich man of our area.
Zgadnij, kto dziś jest wielkim człowiekiem?
Guess what today is, big man?
Wasza świątobliwość jest wielkim człowiekiem dialogu.
Your Holiness, you are a personality of dialogue.
Być może kiedyś cię zaskoczę i ucieknę z jakimś wielkim człowiekiem.
Perhaps I'll surprise you and run away with a great man.
Przez resztę swojego życia każdemu powtarzał, jakim byłby wielkim człowiekiem, gdyby nie Castro.
He spent the rest of his life telling everybody What a great man he could have been If it wasn't for castro.
Wie pan co, panie Bernstein, gdybym nie był taki bogaty, mógłbym być naprawdę wielkim człowiekiem.
You know, Mr. Bernstein... if I hadn't been very rich... I might have been a really great man.
Zawsze sobie mówiłem, że jestem naprawdę wielkim człowiekiem
They always said that I am a really great man
Jestem tylko prostym kierowcą, a nie takim wielkim człowiekiem jak pan.
I'm not a great man like you.
Byłem wielkim człowiekiem w miasteczku uniwersyteckim, aż do zdania matury kiedy zostałem łysy jak oskubane kurczę.
I was big man on campus until my senior year when I became as bald as a plucked chicken.
On jest zbyt oszołomiony byciem wielkim człowiekiem.
He's too dizzy from being a big man.
Kiedyś myślałam, że jesteś wielkim człowiekiem.
I used to think you were a big man.
Zawsze mówiłem że będziesz wielkim człowiekiem.
I said you were great and that I'd die for you.
Wszyscy myślą, że był wielkim człowiekiem.
People always talk about him as if he were some sort of a giant.
Abbot z Kirklees jest wielkim człowiekiem.
The Abbot of Kirklees is a great man.
Jest wielkim człowiekiem, ale zginie.
He is a great man, but he will die.
Był wielkim człowiekiem... chociaż zginął fałszywie oskarżony.
Though he died falsely charged, he was a great man.
Truman, jesteś gentelmanem i wielkim człowiekiem.
Truman, you are a gentleman and a scholar.
Musiał być wielkim człowiekiem, ten Michael.
He must have been a great man, this Michael fellow.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 166. Pasujących: 166. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo