Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wilgotny" na angielski

Wyszukaj wilgotny w: Definicja Synonimy
wet
moist
damp
humid
clammy
moisture
dank
Jedynie ostatni zakręt był nieco wilgotny.
Only the last corner was a little bit wet.
Jeden z patrolujących zauważył wilgotny skrawek ziemi.
One of the patrolmen noticed a wet patch of ground.
Odstawcie antybiotyki i przyłóżcie sterylny wilgotny opatrunek.
Hang antibiotics and put on a sterile, moist dressing.
Kwiat kobiety, lśniący i otwarty, wilgotny, szczodry i bez strachu.
The glowing woman's flower open, moist, generous, fearless.
Odlew Simby jest jeszcze wilgotny, ale widać, że idealnie pasuje do śladów ugryzienia na biegaczu.
Simba's mold's still damp, but you can see it's a perfect match to the bite mark on the jogger.
Gdzie wilgotny, niezdrowy klimat pomógłby mi pozbyć się tego ciężaru.
Where the damp inclement air might have rid me of her burden.
Produkt wilgotny uzyskiwany z produkcji soku jabłkowego lub jabłecznika.
Moist product obtained from the production of apple juice or cider production.
Oni są osłaniani z słońca i wiatru Przez jego wielki wilgotny pokrowiec.
They are sheltered from sun and wind by its great moist canopy.
Ciągle widzę wilgotny jedwab zwisający z jego cudownego ciała.
I can still see the wet silk clinging to his magnificent body.
Nie lubię, gdy jest tak wilgotny.
I don't like it so wet.
Mam na sobie jedwab a ty jesteś... wilgotny.
I'm wearing silk, and you are moist.
"Kotku, jestem taki wilgotny".
Yes, I'm wet like a baby.
Dla mojego dotyku cały świat jest wilgotny.
The whole world is wet to my touch.
Jesli będziesz tak mocno naciskać, tusz będzie wilgotny.
If you stamp that hard, it makes the ink wet.
Jesli tusz będzie wilgotny, łatwiej będzie podmienić pieczątki.
If the ink stays wet, it's easier for them to transfer stamps.
Każdy kawałek jej ciała był tak wilgotny, jak jej usta.
Every part of her body was as wet as her mouth.
Ciemny, wilgotny, oświetlony przez jedną żarówkę.
It was dark, it was wet, it was lit by a single light-bulb.
Tak, faktycznie, ten tydzień jest wyjątkowo wilgotny, ale normalnie pogoda psuje nas tu, na Angielskiej Rivierze.
Yes, it has been unusually damp this week, in fact, but normally we're rather spoiled down here on the English Riviera.
Jakieś 3,6 miliarda lat temu Mars był ciepły i wilgotny, panowały na nim warunki podobne do tych, co na dzisiejszej Ziemi.
Roughly 3.6 billion years ago, Mars was warm and wet, much like the conditions on Earth today.
Podam go z kruchą skórką, a w środku będzie zupełnie wilgotny.
Comes out with a crispy skin, and it's all moist.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 137. Pasujących: 137. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo