Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wina" na angielski

Zobacz także: sektora wina
Wyszukaj wina w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

winą 796
262
Chciałabym powiedzieć, że to wina kogoś innego.
I wish I could say that this was someone else's fault.
Tato, to nie była jego wina.
It sure as hell is not okay. Dad, it wasn't his fault.
Więc pewnego wieczoru piłam kieliszek wina...
So, one night, I was just having a glass of wine.
Będziemy świętować chrzciny naszego wnuka obfitością wina.
We would celebrate the baptism of our grandson with an abundance of wine.
I wiemy dokładnie kogo to wina.
And we know exactly who is to blame.
Wypycha powietrze ze zbiornika zapobiegając utlenianiu wina.
Pulls air out of the tank to stop the wine from oxidizing.
Jesteś tutaj zaproszona na lampkę wina.
You are hereby formally invited for a glass of wine.
Jeśli to twoja wina, napraw sytuację.
You're lucky if it's your fault, you can correct the situation.
Jeśli zginiemy to będzie twoja wina.
If we die it'll be your fault.
Muszę przynieść więcej wina ze schowka.
I must gather more wine from the stores.
Przyniosłem wam trochę młodego wina do spróbowania.
I've brought you some young wine to taste.
Nie zapomnij twojej brandy i weźcie butelkę wina.
Don't forget your brandy, and get a bottle of white wine.
Przyszedłem o 7.30 z butelką wina.
I showed up at seven-thirty PM with a bottle of wine.
Wiesz, spaghetti bolognese, kieliszek czerwonego wina...
You know, spaghetti bolognese, a glass of red wine...
Chce zostać utopiony w beczce wina.
He wants to be drowned in a barrel of wine.
Dodaj do tego kilka butelek wina.
Add to that a couple bottles of wine.
To nie była nawet moja wina.
I mean, you know, it wasn't even really my fault.
Posłuchaj, weźmiemy butelkę wina i powiesz mi wszystko.
Listen, we'll get a bottle of wine and you can tell me all about it.
Pomóż mi zdobyć trochę wina - niewiele zostało.
Help me to get some wine - there is not much left.
Próbowałem tego wina we Włoszech po festiwalu filmowym.
I tried this wine in Italy after the film festival.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17912. Pasujących: 17912. Czas odpowiedzi: 127 ms.

winą 796

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo