Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wiosna" na angielski

Wyszukaj wiosna w: Definicja Synonimy

Sugestie

wiosną 670
Kiedy zima nadchodzi w Chile wiosna przybywa do północnej hemisfery.
As winter approaches in Chile spring is arriving in the northern hemisphere.
Dalej od elektrowni, wiosna pomogła zreperować zniszczenia jakie pozostawiliśmy.
But further from the power plants, spring helps repair the damage we left behind.
Była wiosna w Niemczech i byłeś na spacerze.
It was springtime in Germany and you were out on a walking trip.
Next to szybkie przystanek na Placu wiosna.
Next it's a quick stop in Springtime Square.
Ale jest wiosna, wszystko rośnie.
But it's spring, everything's rising.
Chcialam wziac slub wiosna lub latem.
I'd like to get married in the spring or the summer.
Idzie wiosna, wszystko będzie dobrze.
You see? Spring's coming, things will be fine.
Z chęcią pospacerowałbym z tobą po naszym ogrodzie, gdy przyjdzie wiosna.
I would gladly take a walk in our garden with you - when the spring comes.
W naszym mieście purchawki i wiosna przychodzą równocześnie.
In our town, the puffballs and spring arrive together.
Zeszłego roku, kiedy nadeszła wiosna, interes kręcił się słabo.
Last year, business was slow when spring came.
Upadek Juniora był jak pierwsza wiosna, po tysiącletniej zimie.
The Fall of Junior was a first spring after a thousand winters.
Kiedy Kriemhild dotarła do kraju Hunów, nadeszła wiosna.
When Kriemhild reached the country of the Huns, spring had come to the land.
Nadeszła wiosna, zanim ponura machina prawa zaczęła pracować nad sprawą Hectora McDonalda.
It was Spring before the grim machinery of the law worked around to the case of Hector McDonald.
W prawdziwej Krainie Śniegu, nie ma czegoś takiego jak wiosna.
In the real Snow Country, there is no such thing as Spring.
Pewnego dnia, wiosna z pewnością nadejdzie.
Some day, Spring will definitely come.
Jeśli to zrobisz, wiosna nadejdzie.
If you do, Spring will come.
Zima w tropikach, wiosna w Nowym Jorku.
Winter in the tropics, spring in New York.
Miłość to wiosna życia kwitnąca kwiatami wyobraźni!
Love is the spring of life where blossom the roses of imagination!
W głębiach nocy, dziś wieczorem zacznie się wiosna.
In deepest night, spring will begin today.
To wiosna w wielkich rozległo listnych lasach Europy Wschodniej i azjatyckiej Rosji.
It's spring in the great broad leaved forests of Eastern Europe and Asiatic Russia.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3565. Pasujących: 540. Czas odpowiedzi: 88 ms.

wiosną 670

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo