Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wnętrze" na angielski

Wyszukaj wnętrze w: Definicja Synonimy
inside
interior
internals
inner
gut
soul
insight
Zawsze chciałam zobaczyć wnętrze takich domów.
I have always wanted to look inside one of these houses.
Jego wnętrze jest opryskane ludzkimi szczątkami.
Well, the whole inside is splattered with human remains.
Wysokoenergetyczna, miejska panorama... i odprężająco, niezobowiązujące wnętrze.
Like high energy, urban exterior... and a relaxed, casual interior.
Zapisz wyroki aż zobaczysz Przestronne wnętrze.
Save your judgments until you see the spacious interior.
Porozumiemy się z sędzią ostatniego procesu by wydała nakaz sądowy na ich wnętrze.
We get the judge off the last trial to issue a court order for their internals.
Pokaż wnętrze laboratorium na dwie minuty przed rozbiciem okna.
Show me inside the lab from one minute prior to the window break.
Chciałbym któregoś dnia zobaczyć wnętrze firmy Prospero.
I think I'd like to see inside Prospero someday.
Inspektorze Lui, widzimy wnętrze samochodu.
Inspector Lui, we can see inside the car.
Agenci wywarzyli drzwi i szturmują wnętrze.
Agents have breached the door and are storming inside.
Ale ja patrzę na wnętrze, Stella.
But I'm looking inside, Stella, and I see a fox.
Widziałeś dekoracje,... które udają jego wnętrze...
You've seen plywood sets that look like the inside.
Uczyłam cię, że ważne jest wnętrze.
I taught you that what matters is what's inside.
Gdy byłam mała, chciałam zobaczyć, jak wygląda wnętrze pięknego zamku.
When I was a little girl, I always wanted to see... what a great chateau would look like inside.
OK, Cameron, wyrównuj. wnętrze.
Okay, Cameron, pay up. ATM's inside.
Już znasz moje wnętrze i, myślę, że jestem zakochany.
You already know me inside and out, I think I'm in love.
Sprawdzimy jego wnętrze, może to coś da.
We can see what's inside, complete his story.
Jestem pewna, że wnętrze to już inna historia, ale...
I'm sure inside is a different story, but...
Może lepiej spróbuj odkryć wnętrze Dwójki.
Perhaps you'd do better trying to find the two inside.
Zobaczyłem wnętrze tego chłopca, było piękne.
I saw the inside of that boy and it was beautiful.
Pośmiertne zakrzepnięcie krwi zabarwiłoby wnętrze ust na czarno.
Postmortem, the blood congeals and turns the inside of the mouth black.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 810. Pasujących: 810. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo