Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wniosek o wotum nieufności" na angielski

Wyszukaj wniosek o wotum nieufności w: Definicja Synonimy
motion of censure
vote of no-confidence
Niemniej jednak Parlament gotowy jest wycofać niniejszy wniosek o wotum nieufności, jeśli uzyska na posiedzeniu plenarnym rozsądne wyjaśnienia oraz jasne zasady zobowiązujące wszystkich członków Komisji do rejestrowania wszystkich podarunków o znacznej wartości.
However, it is prepared to withdraw this motion of censure if it obtains a reasonable explanation in plenary and clear rules obliging all Commissioners to register all gifts of substantial value.
Nigel Farage, który przedstawił wniosek o wotum nieufności, oraz
Nigel Farage, who introduced the motion of censure, and
Wniosek o wotum nieufności jest traktowany jak zwykły wniosek i musi on zawierać powód, dla którego wnioskuje się o wotum nieufności.
A vote of no-confidence shall be treated as a regular proposition and must include the reason for the proposal of a vote of no-confidence.
Wniosek powinien być zatytułowany "wniosek o wotum nieufności" i zawierać uzasadnienie.
The motion shall be called 'motion of censure' and supported by reasons.
11 Wniosek o wotum nieufności (debata)
11 Motion of censure (debate)
Wniosek o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej (B6-0318/2005) (lista sygnatariuszy: zob. załącznik protokołu z dnia 12.05.2005)
Motion of censure on the European Commission (B6-0318/2005) (see Annex to Minutes of 12.05.2005 for a list of signatories)
Wystosuję wniosek o wotum nieufności wobec Tate'a, który na pewno przegra.
First we'll start with a censure motion against Tate, which I'm sure he'll lose.
Berger złożył wniosek o wotum nieufności.
Każdy członek może złożyć wniosek o wotum nieufności wobec przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
Any member may propose a vote of no-confidence against the Chair or Vice-Chair.
Jeżeli wniosek o wotum nieufności zostanie przyjęty większością dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą większość członków Parlamentu Europejskiego, członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji, a wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa rezygnuje z pełnienia funkcji w ramach Komisji.
it shall ensure that the Bank is managed in accordance with the provisions of the Treaties and of this Statute and with the general directives laid down by the Board of Governors.
Parlament Europejski nie ma uprawnień aby zgłosić wniosek o wotum nieufności wobec pojedynczych Komisarzy.
The vote, which requires both a two thirds majority of those voting and an absolute majority of MEPs to pass, will be held on Tuesday.
W poniedziałek rano zgłosimy wniosek o wotum nieufności wobec mojego ojca.
First thing Monday, we assemble the board for a vote of no confidence on my father. Monday?
Wniosek o wotum nieufności dla Komisji może złożyć na ręce Przewodniczącego Parlamentu jedna dziesiąta członków Parlamentu.
A motion of censure on the Commission may be submitted to the President by one-tenth of the component Members of Parliament.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 26 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo