Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "woda mineralna" na angielski

Wyszukaj woda mineralna w: Definicja Synonimy
mineral water
Karlovy Vary
Powtarzam, woda mineralna i Montepulciano d'Abruzzo.
I repeat: a bottle of mineral water and a bottle of Montepulciano d'Abruzzo.
Podwójna wódka dla niej, a dla mnie woda mineralna.
A double vodka for her, I'll have mineral water.
Woda mineralna z Karlowych Warów musi być świeża, co jest jednym z powodów, dla których produkcja musi odbywać się na określonym obszarze.
The Karlovy Vary thermal spring water must be fresh, which is a further reason why production must take place within the defined area.
"Karlovarský suchar special": mąka pszenna, woda mineralna z Karlowych Warów, woda pitna, dodatek spulchniający, cukier, utwardzone tłuszcze roślinne, drożdże, sól spożywcza, żółtko w proszku, sól mineralna z Karlowych Warów.
"Karlovarský suchar special": wheat flour, Karlovy Vary thermal spring water, drinking water, flour improver, sugar, solid vegetable fat, yeast, cooking salt, dried egg yolk, Karlovy Vary thermal spring salt.
Zimne drinki, woda mineralna i ciastka.
Ready. Cold drinks, mineral water And biscuits.
Befsztyk, sałatka i woda mineralna.
Steak, salad and mineral water.
Okazało się, że to woda mineralna z małym dodatkiem.
It turned out to be mineral water with a twist.
Inne płyny (w tym woda mineralna), jedzenie oraz niektóre leki mogą zmniejszać wchłanianie alendronianu (patrz punkt 4. 5).
Other drinks (including mineral water), food and some medicines are likely to reduce the absorption of alendronate (see section 4.5).
Będziemy też mieli stronę WWW i gadżety reklamowe, jak ketchup i woda mineralna.
We'll have a website and items like ketchup and mineral water.
Nie, nie, nie woda mineralna.
No, no, not mineral water.
Naturalna woda mineralna w stanie u źródła nie może być przedmiotem żadnych procesów lub uzupełniania innych niż:
Natural mineral water, in its state at source, may not be the subject of any treatment other than:
U źródła i podczas obrotu, naturalna woda mineralna musi być wolna od: pasożytów i mikroorganizmów chorobotwórczych,
At source and during its marketing, a natural mineral water shall be free from: (a) parasites and pathogenic micro-organisms;
b) przed użyciem tej metody oczyszczania naturalna woda mineralna musi spełniać kryteria mikrobiologiczne ustanowione w art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 80/777/EWG;
(b) the natural mineral water before treatment must comply with the microbiological criteria laid down in Article 5(1) and (2) of Directive 80/777/EEC;
Vichy Catalan, naturalna wodorowęglanowa woda mineralna bogata w sole mineralne, przyczynia się do ograniczenia wzrostu ilości trójglicerydów we krwi podczas trawienia
Vichy Catalan, a bicarbonated natural mineral water rich in mineral salts, contributes to reduce blood triglycerides rise during digestion
Woda, w tym naturalna woda mineralna w rozumieniu dyrektywy 2009/54/WE oraz woda źródlana i wszystkie inne wody w butelkach lub innych opakowaniach
Water, including natural mineral water as defined in Directive 2009/54/EC and spring water and all other bottled or packed waters
Właściwa władza w państwie pochodzenia dokonuje okresowych kontroli w celu sprawdzenia, czy: a)naturalna woda mineralna, której wydobywanie ze źródła było dozwolone, jest zgodna z sekcją I załącznika I,
The responsible authority in the country of origin shall carry out periodic checks to see whether: (a) the natural mineral water in respect of which exploitation of the spring has been authorized complies with Section I of Annex I;
Woda mineralna też się prawie skończyła.
We're almost out of mineral water too.
Woda mineralna i podobne napoje oraz herbata parzona z niesfermentowanych liści
Mineral water and similar drinks and tea brewed from unfermented leaves
Jajka. Woda mineralna, oranżada Coca-Cola?
Mineral water, orange soda or Coca-Cola?
To woda mineralna ze źródła.
It's mineral water from the spring.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 66. Pasujących: 66. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo