Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "woda morska" na angielski

Wyszukaj woda morska w: Definicja Synonimy
sea water
seawater
Reszta plazmy jest prawie jak woda morska.
The rest of the plasma's very much like sea water.
Do rozszerzonego krateru, napływała woda morska.
As the crater widened, sea water poured into it.
Reszta to plazma wyglądająca jak woda morska.
The rest of the plasma's very much like sea water.
Za każdym razem, kiedy byli blisko, woda morska zalewała wykop.
Every time they come close, they trigger a baffle that floods the pit with sea water.
Sól i czysty chlorek sodu; woda morska
Salt and pure sodium chloride; sea water
A jaki smak ma woda morska?
And how does the sea water taste.
Zasolenie może stale utrzymywać się na wysokim poziomie (dla przykładu woda morska) bądź podlegać okresowym wahaniom (na przykład z powodu pływów bądź zmian sezonowych).
The salinity may be constantly high (for example, sea water) or may be subject to periodic variation (for example, due to tidal or seasonal influences).
Górna warstwa jest jak woda morska, w środkowej znajduje się mnóstwo bakterii.
The top layer is like sea water The middle layer is thick bacteria
Sól, włączając sól kuchenną i sól denaturowaną i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość; woda morska
Salts, incl. table salt and denatured salt, and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water
Woda morska wykorzystywana jest do sprawdzania szczelności rur.
Sea water is used to test the integrity of the pipeline.
Woda morska działa na nich jak kwas akumulatorowy.
Sea water's like battery acid to these guys.
Substancje pochodzenia naturalnego, woda morska
Naturally occuring substances, sea water
W rzeczywistości, obrzeża tworzyła gęsta, słona zupa, znacznie cięższa niż otaczająca woda morska. Rzekomy piasek tworzyły setki tysięcy muszli.
in fact, the lapping edge was created by a thick soup of salty brine far heavier than the surrounding sea water, and the sand was made up of hundreds of thousands of mussels.
Woda morska i roztwory soli
Sea water and salt liquors
"Woda morska" oznacza wodę o wysokim zasoleniu bez znaczących wahań.
'Sea water' means water where the salinity is high and not subject to significant variation.
do oczyszczania żywych małży dwuskorupowych musi być stosowana czysta woda morska lub oczyszczona woda morska;
clean sea water or sea water cleaned by treatment must be used for purifying live bivalve molluscs;
W związku z tym środowiskiem badania jest naturalna woda morska poddana wstępnemu oczyszczaniu w celu usunięcia cząstek gruboziarnistych.
The test medium therefore is natural seawater pre-treated to remove coarse particles.
Do tego celu jest używana woda pitna lub czysta woda morska.
Drinking water or clean seawater shall be used for this purpose.
Kropla klątwy snu, woda morska, muchomor...
A single drop of sleeping curse Mixed with seawater, toadstool...
Nie ma mowy, to nie tylko woda morska.
No way that thing could just be seawater.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 65. Pasujących: 65. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo