Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wojna domowa" na angielski

Wyszukaj wojna domowa w: Definicja Synonimy
Klingońska wojna domowa, jest z definicji wewnętrzną sprawą Imperium.
The Klingon civil war is, by definition, an internal matter of the Empire.
Szaleje wojna domowa, a ty marnujesz czas.
There's a civil war raging, and you're wasting time.
Był w Sudanie kiedy wybuchła wojna domowa.
He was in Sudan when the civil war broke out there.
Wraz z Restauracją Meiji, przyszła wojna domowa.
With the Meiji Restoration came civil war.
Jeśli podzielicie ten kraj i odsuniecie armię, za pół roku będzie tu wojna domowa.
If you dismantle this country and cut out the army, you'll have civil war in six months.
To prawda, ale i tu toczyła się wojna domowa, która kiedyś może wrócić.
That's true, but there was a civil war once in Benavis, and it could happen again some day.
Lokalni przywódcy wojskowi, korupcji, wojna domowa.
Warlords, corruption, civil war.
Tam toczy się wojna domowa na górze.
There's a civil war going on upstairs.
W Hiszpanii wybuchła wojna domowa, opowiedziałem się za Republikanami w ich desperackiej walce z Faszystami.
Civil war had broken out in Spain. I was campaigning for Republican side in its fight against the Fascists.
Jeśli nie zostaną zniszczeni wszyscy, czeka nas niekończąca się wojna domowa.
If they are not all destroyed, it will be civil war without end.
Musisz wiedzieć, że w Angoli znowu wybuchła wojna domowa.
You must know that in Angola the civil war has started again.
Co zrobimy, jeżeli wybuchnie wojna domowa?
What do we plan to do if civil war breaks out?
25-letnia wojna domowa w Sri Lance wydaje się zakończona.
The 25-year civil war in Sri Lanka appears to be over.
Rewolucje bywają urzeczywistnieniem snów, lecz wojna domowa jest koszmarem.
Revolutions are a dream that becomes reality, but civil war is a nightmare.
Nie wiemy kiedy i jak zakończy się wojna domowa.
We do not know when or how the civil war will end.
A potem była kolejna wojna domowa.
And then there was another civil war.
W Kalkucie jest to niczym wojna domowa.
In Calcutta, it's like civil war.
Widzieliśmy i słyszeliśmy doniesienia, że długoletnia wojna domowa na Sri Lance dobiega końca.
We have seen and heard reports that the long-standing civil war in Sri Lanka is coming to an end.
Od 25 lat w Sri Lance trwa wojna domowa.
Madam President, the civil war in Sri Lanka has lasted 25 years.
Miesiąc na Haiti, wojna domowa w Syrii.
A month in Haiti, Civil War in Syria.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 223. Pasujących: 194. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo