Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wolny" na angielski

Wyszukaj wolny w: Definicja Synonimy

Sugestie

420
306
193
W sierpniu będę miała wolny pokój.
I'll have a room free in August.
Jeszcze dwa lata i jestem wolny.
Another two years, and I'm free.
Obyś miło spędził jutrzejszy dzień wolny.
Alright, have a nice day off tomorrow.
Wezmę dzień wolny i spędzę go z przyjaciółmi.
Then I will take tomorrow off and spend it with my friends.
Po prostu byłem za wolny Zardzewiałem.
I was just too slow I'm getting rusty.
Jesteś dziś trochę wolny, Peter.
SUZIE: You're a little slow this morning, Peter.
Jak przyjechałem, latałeś wolny jak ptaszek.
When I got there, you were running around free as a jaybird.
Albo przynajmniej daj jej opłata wolny numer.
Or at least give her the toll free number.
Czuję się wolny i podekscytowany jakbym spadał w przestrzeni.
I feel free and exhilarated like I'm falling through space.
Lud Związku Radzieckiego powinien być wolny.
The people of the Soviet Union shall be free.
Pusty jest przynajmniej wolny od zdrajców i morderców.
An empty Consistory is at least free of traitors and assassins.
Dotknął mego ramienia i stałem się wolny.
He touched me on the shoulder, and I was free.
Jestem wolny od wszystkich słabości i wątpliwości.
I'm free of all my weaknesses, and my doubts.
Jak odwiozę Biankę, będę wolny.
After I drop off Bianca, I'm free.
W niniejszej tabeli wskaźnik wypłacalności obliczono jako wolny kapitał/pasywa ogółem.
In this table, the solvency ratio is calculated as free capital/total liabilities.
Taki jest wolny świat Stanów Zjednoczonych.
This is the free world of the USA.
Nie wyglądasz jak człowiek, który ma być niedługo wolny.
Thanks. You don't look like a man who's going to be free in a few days.
Konsument rzadko będzie mógł narzucić wolny wybór przedsiębiorcy.
The consumer will rarely be in a position to impose his free choice on the trader.
Chcę być wolny by dokonywać swoich własnych wyborów.
I want to live and be free to make my own choices.
Nie chcę być wolny, stary.
I don't want to be free, man.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5761. Pasujących: 5761. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo