Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wrak" na angielski

Wyszukaj wrak w: Definicja Synonimy
wreck
wreckage
shipwreck
derelict
fuselage
wreckage of
wrecked
a mess
Znaleźliśmy wrak samochodu jakieś 3 mile stąd.
Found a car wreck about 3 miles from here.
Jak inaczej możesz wyjaśnić ten wrak na dworze?
How else do you explain that wreck out there?
Widziałam, jak ładowali wrak Messengera do ciężarówki.
I watched them load the Messenger wreckage onto the truck.
Zabójcy wybrali akurat ten wrak z powodu jego bliskości do celu.
Killers must have chosen this particular shipwreck because of its proximity to the targets.
Stary wrak, który rozbił się u wybrzeży Barbados.
An old shipwreck that happened off the coast of Barbados.
Twoja córka jest na górze, drżący, emocjonalny wrak.
Your daughter's upstairs, a shivering, emotional wreck.
Zobaczyliśmy ten wrak, i postanowiliśmy go obejrzeć.
Then we spotted that wreck, so we decided we'd take a look.
To był upokorzony Nixon, totalny wrak.
That was Nixon at his lowest point, a total wreck.
Jackie Pięć nadal jest w szpitalu... dzieci, gry połowów i wrak.
Jackie Five is still in the hospital... kids, playing catch and wreck.
Mieliście okazję wykorzystać referendum, by tchnąć życie i ducha w emocjonalny wrak Unii Europejskiej.
You had the opportunity to use referendums to breathe life and spirit into the emotional wreck of the European Union.
To nie jest jedyny wrak, który można im przypisać.
This won't be the only wreck you can tie to them.
Chciałbym poinformować pana, że wrak New Flame faktycznie znajduje się na wodach terytorialnych Gibraltaru.
I should like to say to him that the wreck of the New Flame is, indeed, located in the territorial waters of Gibraltar.
Komisja ma nadzieję, że wrak New Flame zostanie niedługo usunięty z Zatoki Algeciras.
The Commission hopes that the wreck of the New Flame is soon removed from Algeciras Bay.
Dziecko uderzające w dmuchaną torbę, zrobiłoby ze mnie łkający wrak.
A child popping a paper bag would reduce me to a sobbing wreck.
Nie zapominajmy, że ten wrak to również miejsce spoczynku tego dzielnego Kapitana.
Let's not forget that this shipwreck is also the final resting place of this brave Captain.
Dlatego musimy znaleźć wrak tego samochodu.
Which is why we need to find the real car.
Twoja Sentra i wrak Mercedesa zostały zarekwirowane.
Your Sentra and the wrecked Mercedes are in impound.
Nowa szyba będzie więcej kosztować, niż ten wrak.
A new windshield will cost you more than that old beater's worth.
Znaleźliśmy wrak, kilku rannych ocalałych.
We found the wreckage, a few wounded survivors.
Położenie dowodzi, że sztorm przewrócił wrak.
The way she's lying, the storm must've flipped her around.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 375. Pasujących: 375. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo