Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wrzodem na dupie" na angielski

Wyszukaj wrzodem na dupie w: Definicja Synonimy
pain in the ass
pain in the neck
pain in the arse
pain in my ass
Dlaczego jesteś takim seksownym wrzodem na dupie.
Explains why you're so damn sexy, pain in the ass.
Jest aroganckim, wymytym wrzodem na dupie.
He's an arrogant, washed-up, pain in the ass.
Taa, był prawdziwym wrzodem na dupie.
Yeah, he was a real pain in the neck.
Tak, prawdziwym wrzodem na dupie.
Yeah, you're a real pain in the ass.
Fitz był prawdziwym wrzodem na dupie.
Fitz was a real pain in the ass.
Egocentrycznym, narcystycznym wrzodem na dupie.
Uh, an egomaniacal narcissistic pain in the ass.
Dzieciak ma doktorat z bycia wrzodem na dupie.
That kid is squeaky clean and practiced in the art of pain in the ass.
Jest pan prawdziwym wrzodem na dupie, agencie Booth.
You're what's known as a real pain in the ass, Agent Booth.
Ale był moim wrzodem na dupie.
But was my pain in the ass.
Wykazało wszakże, że jesteś wielkim wrzodem na dupie.
The test also thinks you're a giant pain in the ass.
Więc w kontaktach z inspektorem terenowym zachowujcie się, jakby nie był również gigantycznym wrzodem na dupie.
So in dealing with the on-Site inspector, Please behave as if it wasn't also An enormous pain in the ass.
Rozważałem możliwość bycia potwornym wrzodem na dupie, ale nie chciałem włazić na twoje terytorium.
I considered being a horrendous pain in the ass, but I didn't want to tread on your turf.
Dr Feynmana coraz bardziej staje się prawdziwym wrzodem na dupie.
Dr Feynman's becoming a real pain in the ass.
Jest aroganckim, zadufanym w sobie, szowinistycznym wrzodem na dupie.
King Marchand is an arrogant, opinionated, chauvinistic pain in the ass.
Wyszkolenie nowego mechanika... może być prawdziwym wrzodem na dupie.
Training a new engineer... that can be a real pain in the ass.
To dziecko jest głównym wrzodem na dupie ale atrakcyjna, inteligentna, wesoła i ma niezłe tyły.
This baby thing is a major pain in the ass, but attractive, intelligent, fun and she's got a nice behind on her.
Byłem "wrzodem na dupie" dla przemysłu praw autorskich przez dłuższy czas.
I've been a pain in the ass for the copyright industry for a long time.
Powiedział też, że jesteś największym wrzodem na dupie, jakiego spotkał.
He also said you were the biggest pain in the ass he'd ever met.
Roy Keels był totalnym wrzodem na dupie, bez przyjaciół i z zawieszonym prawkiem.
Roy keels was a total pain in the ass with no friends And a suspended license.
Jest zagrożeniem na drodze i jest wrzodem na dupie.
He's a menace on the road, and he's pain in the ass.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 159. Pasujących: 159. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo