Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wschód słońca" na angielski

Wyszukaj wschód słońca w: Definicja Synonimy
sunrise
sunset
sunup
rising sun
the sun rise
the sun come
Nasza siódemka powinna iść zobaczyć wschód słońca.
The seven of us should go watch the sunrise.
Szeregowy będzie szczęściarze jeśli ujrzy kolejny wschód słońca.
Private's lucky if he lives to see another sunrise.
To będzie piękny wschód słońca, sir.
(Carter) It'll be a beautiful sunset, sir.
Kiedy wyszłam z lasu, znów ujrzałam piękny wschód słońca.
As I walked out of the forest, I saw the beautiful sunset again.»
Obejrzałem ostatni wschód słońca, zapaliłem ostatniego papierosa.
Watched my final sunrise, enjoyed the last cigarette.
Tamtego ranka nie byłem jeszcze wampirem... obejrzałem mój ostatni wschód słońca.
That morning, I was not yet a vampire... and I saw my last sunrise.
OK, wschód słońca będzie za 10 minut.
OKay, looK, it's going to be sunrise in ten minutes.
To nieuniknione, jak wschód słońca.
It's as certain as sunrise.
Chelse, kiedy już stąd wyjdziemy, obiecuję ci najpiękniejszy wschód słońca.
Chelse, when we get out of this place, I promise you the most beautiful sunrise ever.
Jestem ci winny ten wschód słońca.
Guess I owe you that sunrise.
Zaczekaj, aż zobaczysz wschód słońca w Serengeti.
Wait till you see the sunrise in the Serengeti.
Sierżant Moore poszedł wcześniej, żeby nakręcić wschód słońca.
Sergeant Moore went ahead early to film the sunrise.
Bill spędził osiem miesięcy w Iraku i umarł kręcąc wschód słońca w Virgini.
Bill spends eight months in Iraq, and he dies filming a sunrise in Virginia.
Tym razem wschód słońca Ci nie pomoże.
The sunrise will not help you this time.
Dawniej, wschód słońca widziałem jedynie jadąc zakuty w radiowozie.
In the old days, the only time I'd see a sunrise is from the back of a cruiser.
Czuję, że to bedzie piękny wschód słońca.
And I have a feeling it's going to be a beautiful sunrise.
Wygląda jak wschód słońca z obrazu Maxfielda Parrisha.
It looks like a sunrise by Maxfield Parrish.
Cudowny wschód słońca, zielone światło, gdy spodziewałeś się czerwonego.
A magnificent sunrise, a green light when I thought it would turn red.
Pamiętam, że się obudziliśmy i razem oglądaliśmy wschód słońca.
And I remember we woke up and watched the sunrise together.
Jeśli potrafisz sprawić żeby Ci zaufali, to może kiedyś razem zobaczymy wschód słońca.
If you can make them trust you, maybe we'll see that sunrise together someday.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 244. Pasujących: 244. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo