Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "współczuć" na angielski

Wyszukaj współczuć w: Definicja Synonimy
feel sorry for
sympathize with
sympathize
empathize with
be compassionate
sympathise
pity
feel bad for
sympathetic
feel sympathy for
sorry
compassion for
sympathy from
Gdyby tak pomyśleć, trzeba współczuć Yusie.
Come to think of it, you have to feel sorry for Yusa.
To nie był łatwy dzień dla nas... ale nie musimy współczuć sobie.
It's not been an easy day for any of us... but we don't need to feel sorry for ourselves.
Możesz mu współczuć ale Ja nie.
You can sympathize with him, but l don't.
Mogę, z pewnością współczuć Carole Genest, ale ty nie możesz chodzić po mieście bijąc ludzi.
Now, I can certainly sympathize with Carole Genest's situation, but you cannot go around beating people up.
Nawet nie waż się mi współczuć.
Don't you dare feel sorry for me.
Kontrakt mu się skończył, a nie chcę mu współczuć.
His contract is up, and I don't want to feel sorry for him.
"Dlaczego mielibyśmy im współczuć?"
"Why should we feel sorry for them?"
Masz teraz takie spojrzenie, że zaczynam współczuć też jemu.
I mean, the way you look right now, I'm beginning to feel sorry for him, too.
To jest naturalne współczuć tej kobiecie.
It's natural to sympathize with that woman.
Pewnie to miało wpływ, gdyby chcieć jej współczuć.
Probably didn't help, if you want to take the charitable view.
Chciałbym ci współczuć, ale mnie wkurzyłeś.
I figured me luck had to change, but it only got worse.
Jestem tylko zwykłą kobietą, której powinno się współczuć.
I'm just a woman, that's only human, one you should feel sorry for.
Trzeba współczuć kobiecie popełniającej taki błąd.
You have to pity any woman who makes that mistake.
Mógłbym im nawet współczuć z powodu ich strasznego życia.
Most, I could even feel sympathy for because of their horrible lives.
Myślę, że pani Przytulanka zaczyna mi współczuć.
I think Ms. Cuddles is starting to feel sorry for me.
Dlaczego jednocześnie nie mogę jej współczuć i się cieszyć.
Well, actually, I feel bad for her and happy for me at the same time.
Przysięgli może nawet będą ci współczuć.
A jury might even have sympathy for you.
Sądziłem, że barmani powinni współczuć.
I thought bartenders were supposed to be sympathetic.
Mógłbyś chociaz spróbować mu trochę współczuć.
I think you might want to just try a little compassion with him.
Nie każ mi współczuć żebrakom i złodziejom.
) Don't ask me to feel sorry for beggars and thieves.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 258. Pasujących: 258. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo