Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wstęp" na angielski

Zobacz także: wstęp wzbroniony
Wyszukaj wstęp w: Definicja Synonimy
access
introduction
admission
intro
preamble
prelude
preliminary
entry
cover charge
admittance
allowed
entrance
trespassing
beginning

Sugestie

Jednocześnie rząd Kambodży jest zobowiązany umożliwić wiernym z Tajlandii wstęp do tej świątyni.
At the same time, the Cambodian government is obliged to allow access to this temple to worshippers from Thailand.
Tylko on miał wstęp do garażu.
But he's the only one who had access to the garage.
Dziękuję, panie prokuratorze generalny, za ten cudowny wstęp.
Thank you, Mr. Attorney General, for that wonderful introduction.
Dziękuję bardzo ze te wyczerpujące wyjaśnienia i wstęp sprawozdawczyni.
I should like to thank the rapporteur very much for her introduction and detailed explanation.
Proszę o pozwolenie na wstęp w twe studenckie ciało.
I'd like admission to your student body.
Przynajmniej, dostaniesz wstęp do jakiejś uczelni.
Will get admission in some college at least.
Dziękuję za ten wstęp i pańskie hojne donacje.
Thank you, Mr. Bennington, for that introduction and for your generous contribution.
Dziękuję, pani Schroeder, za ten porywający wstęp.
Thank you, Mrs. Schroeder, for that rousing introduction.
Dziękuję dr Ogden za ten wstęp.
Thank you Dr. Ogden for your introduction.
Chelsea, kanclerze Northman i Gainesborough proszą o wstęp.
Chelsea, I have Chancellors Northman and Gainesborough at the gate requesting access.
To dla niego wstęp, do świata polowań i zabijania. Niezbędnej części jego dziedzictwa.
It's his introduction into a world of hunting and killing, a necessary part of his legacy.
Sanktuarium blisko świętego... który da mu komfort i wstęp do raju.
A shrine near a holy man... that gives him comfort and access to paradise.
Dziękuję za ten miły wstęp, młody człowieku, ale koniec żartów.
Thank you for that nice introduction, young man, but the joke is over.
Dzięki, mamrocie, na ten rozpływający się wstęp.
Thank you, windbag, for that slobbering introduction.
Przyjaźń z Dougiem. Wolny wstęp do więzienia.
Long-time friend of Doug's, access to the prison.
Ich wstęp do Parlamentu Europejskiego musi być ściśle ograniczony do spotkań wyznaczanych im przez parlamentarzystów i grupy polityczne.
Their access to the European Parliament must be strictly limited to meetings granted to them by parliamentarians and political groups.
Na mocy tej umowy pozwolenie na stały wstęp do budynków Parlamentu mają jedynie zarejestrowane grupy interesu.
Under this agreement, permanent access to the Parliament premises is allowed only to the registered interest representatives.
Próbujemy zdobyć zezwolenie na wstęp do domu Herba.
Well, we're working on getting access to Herb's house.
Jeśli chcesz usiąść musisz zapłacić za wstęp.
If you want to see it, you have to pay admission.
Miałeś wstęp do mieszkania Victora DaSilvy?
You had access to Victor DaSilva's house?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 862. Pasujących: 862. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo