Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wstać" na angielski

Wyszukaj wstać w: Definicja Synonimy

Sugestie

176
96
66
Ma jeszcze siłę, by wstać.
And look at him get up while he still got the strength.
Maia, kochanie, musisz wstać.
Maia, honey, you need to get up.
Musisz wstać i walczyć o swoje.
What you need to do is stand up and fight for yourself.
Ktoś musi wstać i powiedzieć to głośno.
Somebody's got to stand up and say something.
Nie mogłem wstać i wyjść bez słowa.
I couldn't just get up and walk out of the room without any excuse.
Chciałem wstać i uderzyć Gatsby'ego w plecy.
I wanted to get up and slap Gatsby on the back.
Będziemy nawet wstać o bladym świtem.
We'll even get up at the crack of dawn.
Lekarz pozwolił mi na godzinę wstać.
The doctor has given me permission to get up for an hour.
Według wszystkich badań powinien wstać i pójść sobie.
According to all the tests... he should get up and walk away.
Najważniejsze było sprawdzenie czy jesteś w stanie wstać rano.
Most important was to see if you could get up in the morning.
Każdego ranka będę mógł wstać i słuchać tego dźwięku.
Every morning I'll be able to get up and listen to this sound.
Oboje nie możemy wstać gdy się przewrócimy na plecy.
No. It's just... neither of us can get up when we get knocked on our back.
Za dwie godziny muszę wstać i być czarująca.
And I have to get up in two hours and be charming.
Trzeba było wstać pół godziny temu.
It was time to get up a half hour ago.
Jest zbyt zmęczony, żeby wstać.
He's too tired to get up and see what it is.
Wciąż może wstać i nas pozabijać.
He can still get up and kill - us.
Próbowała wstać, wypluła krew na ścianę.
Tried to get up, she expirated the blood on the wall.
Próbowałem wstać, ale coś mnie przytrzymywało.
I tried to get up, but it held me down.
Wyglądał jakby mógł zaraz wstać ze stołu.
I mean, he looks like he could just get up off the table.
Przewrócił mnie i nie mogłem wstać.
He pushed me on the ground, and I couldn't get up.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1551. Pasujących: 1551. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo