Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wstrząśnienie mózgu" na angielski

Wyszukaj wstrząśnienie mózgu w: Definicja Synonimy
concussion
concussed
Miałaś lekkie wstrząśnienie mózgu, złamaną rękę...
You had a mild concussion, a broken arm...
Shifty miał pękniętą miednicę, złamaną rękę i poważne wstrząśnienie mózgu.
Shifty had a broken pelvis, a broken arm and a bad concussion.
Sugerowali halucynacje i wstrząśnienie mózgu.
That I was concussed, hallucinating.
Może mieć wstrząśnienie mózgu.
She could be concussed.
Lekkie wstrząśnienie mózgu, ale nic mu nie będzie.
He has a mild concussion, but he should be fine.
Złamana szczęka, wstrząśnienie mózgu, dwa złamane żebra.
Fractured jaw, concussion, two broken ribs.
Sam, masz lekkie wstrząśnienie mózgu i kilka pomniejszych obrażeń.
Sam, you suffered a slight concussion in the crash and have incurred minor injuries.
Ma silne wstrząśnienie mózgu, ale nie widzę ran krytycznych.
Got a good concussion, but I don't see any critical wounds.
Uderzony tępym przedmiotem, potrzebuje tomografii komputerowej, możliwe wstrząśnienie mózgu.
He needs a C.T. for blunt force trauma, possible concussion.
Ma wstrząśnienie mózgu, obrażenia kilku narządów oraz krwotok wewnętrzny.
Concussion. Injuries to half a dozen internal organs... internal bleeding.
Tomografia potwierdziła lekkie wstrząśnienie mózgu, ale biorąc pod uwagę ten upadek,
The C.T. confirmed a minor concussion, but considering the fall he took,
Czym spowodował u mnie lekkie wstrząśnienie mózgu
And gave me a mild concussion.
Cóż, Dr. Clark ma dość poważne wstrząśnienie mózgu i złamany obojczyk, ale wyjdzie z tego.
Well, Dr. Clark has a pretty bad concussion and broken collarbone, but he will recover.
Wstrząśnienie mózgu, szwy, cały ten bałagan.
Concussion, stitches, the whole deal.
Wstrząśnienie mózgu drugiego stopnia to bardzo poważny uraz.
A grade two concussion is a really serious injury.
Wstrząśnienie mózgu, delirium, śpiączka - mów, co chcesz.
I might not live the week out, concussion, delirium, I don't care what would you like?
Najprawdopodobniej to wstrząśnienie mózgu.
Most likely a concussion.
To na pewno wstrząśnienie mózgu.
I'm sure it's concussion.
Może dlatego, że mam głęboką ranę ciętą... i myślę, że mam lekkie wstrząśnienie mózgu.
I don't know. apparently I have a big gash in my head, and I think I'm a little concussed.
to wstrząśnienie mózgu, którego Kay/ nabawiła się spadając z roweru.
Was some concussion kay got on her bike.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 70. Pasujących: 70. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo