Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wstrząs elektryczny" na angielski

Wyszukaj wstrząs elektryczny w: Definicja Synonimy
electrical shock
electric shock
Doktor musiał otrzymać zbyt duży wstrząs elektryczny.
The doctor must have received an excessively large electrical shock.
Proteusz bedzię podążał aż do wejścia do prawego przedsionka, kiedy to serce zostanie zatrzymane - przez wstrząs elektryczny.
The Proteus will proceed to the entrance of the right atrium, at which point the heart will be stopped - by electric shock.
Jest tylko jeden sposób: wstrząs elektryczny.
There's only one way: an electrical shock.
Z każdą kolejną złą odpowiedzią, wstrząs elektryczny... był coraz silniejszy.
With each wrong answer, the shocks... grew more powerful.
Biorąc pod uwagę wstrząs elektryczny, utrata pamięci i anormalne zachowanie nie są zaskakujące.
Given the shock to your system, memory loss and aberrant behavior are not surprising.
Przygotować sie na wstrząs elektryczny.
Prepare for cardiac shock.
Tato, mówiłeś, że wstrząs elektryczny, taki jak strzał z zata, przerywa to.
Dad, you said an electrical shock, like a zat gun, would snap us out of it.
Wstrząs elektryczny zatrzyma pracę serca.
The shock will stop my heart.
Wstrząs elektryczny może być męczący.
Electroshock can be exhausting.
Mały wstrząs elektryczny i uśpienie, myślę, że powinno zadziałać.
A little electroshock... and sleep deprivation will do the trick for a fraction of the price.
niedający się uniknąć wstrząs elektryczny (np. w celu wywołania wyuczonej bezradności);
inescapable electric shock (e.g. to produce learned helplessness);
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 15 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo