Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wszędzie gdzie" na angielski

Wyszukaj wszędzie gdzie w: Definicja Synonimy
everywhere
anywhere
wherever
Niemal wszędzie gdzie się nie spojrzało ludzie byli bankrutami.
Almost everywhere you looked, people were bankrupt.
Zadaje to pytanie wszędzie gdzie jestem!
I ask that question everywhere I go.
Możesz znaleźć te swoje omeny wszędzie gdzie zechcesz.
You can find death omens anywhere you want to.
Swoje prace wysyłał, wszędzie gdzie, mogliby je opublikować.
He sent his work anywhere they might publish him.
Wytropiliśmy ich wszędzie gdzie rozplenili się przez ostatnie wieki.
We've tracked them wherever Bundys have spread over the centuries.
Cóż, mieszkał wszędzie gdzie znalazł łóżko.
Well, he lived wherever he could find a bed.
Jestem szczęśliwy wszędzie gdzie nie ma moich rodziców.
I'm happy to be wherever my parents are not.
Chernov, powiedział, że mogę iść wszędzie gdzie chcę.
Chernov, said I could go anywhere I wanted.
Zostawiał za sobą ciała, wszędzie gdzie był.
He left bodies behind him wherever he went.
Wygląda na to że wszędzie gdzie się znalazłam, ludzie widzieli stronę szóstą.
It seemed everywhere I went, people had seen Page Six.
Krwawi wszędzie gdzie tylko ją natniemy.
She's oozing everywhere we cut.
Był dookoła mnie, wszędzie gdzie się obróciłam.
It was around me, everywhere I moved.
Tatuaże i mięsnie wszędzie gdzie tylko spojrzysz.
Tattoos, triple-X chromosomes everywhere you look.
Szukałem prezentu wszędzie gdzie mogłem, więc postanowiłem zajrzeć gdzie nie powinienem szukać.
I had looked for a gift everywhere I could, so I decided to look somewhere I shouldn't look.
Ale wszędzie gdzie trafiają ludzie tworzą społeczności mimo różnorodności i łączą czasem też wrogie populacje.
But everywhere humans go... they create communities out of diverse and sometimes hostile populations.
Barfi rozprzestrzeniał miłość wszędzie gdzie poszedł.
Barfi spread love everywhere he went.
Elliot, nie możesz zabierać J.D. wszędzie gdzie idziesz.
Elliot, you can't keep taking J.D. everywhere you go.
Nadają się wszędzie gdzie potrzebujesz, ale oddychają.
They lend support everywhere you need it, but they breathe.
Ojciec Jakub widzi je wszędzie gdzie spojrzy.
Father Jacob sees them everywhere he looks.
Teraz zawsze wszędzie gdzie idę noszę ze sobą swoje własne cytryny.
Now I just bring my own lemons with me everywhere I go.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 159. Pasujących: 159. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo