Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wszystko" na angielski

Wyszukaj wszystko w: Definicja Synonimy

Sugestie

+10k
2430
Przeszukałam wszystko ale nic nie znalazłam.
I've searched everything - but I have not found anything.
Zanim wszystko wybuchło musiałeś to znaleźć.
Before everything went off, you had to have found it.
Chciałem ją zobaczyć, to wszystko.
I wanted to see her, that's all.
Odbudujesz to wszystko z ubezpieczenia, Sal.
You'll get it all from the insurance anyway, Sal.
Zrobi wszystko, powie wszystko, będzie miała wszystko.
She'll do anything, say anything, have anything.
Wiesz, wszystko może być wielkie, wszystko.
You know, anything can be great, anything.
Próbowałam zastąpić Tobą wszystko co straciłam.
I've tried to replace you with everything I've lost.
Zostawiłem list w pokoju wyjaśniający wszystko.
Dad, I left a letter in my room explaining everything.
Muszę wszystko przygotować na przyjęcie Nate'a.
I have to go get everything ready for Nate's party.
Powiedzcie wszystko jednej z naszych pielęgniarek.
Why don't you tell everything to one of our nurses.
Wróćcie do rodziców, przetrząśnijcie wszystko.
Go back to the parents' lives, scour for everything.
Zejdę na dół i posprzątam wszystko.
I'll go downstairs and clean everything up.
Opisał wszystko co zdarzyło się w zamku.
He wrote everything that went on in your castle, while he was there.
Zachowuje się pan jakby wszystko wiedział.
Enough. Stop acting like you know everything.
Nie muszę się zgadzać na wszystko.
I don't have to say yes to everything.
Tę można schować wszędzie i zobaczyć wszystko.
This is a little camera that can be hidden everywhere and can see everything.
A wszystko co się zdarzyło jak nigdy wcześniej.
And everything here has been happening like it never ever did before.
Czytaj wszystko, słuchaj wszystko, wiedz wszystko.
Read everything, listen to everything, know everything.
Wie wszystko, widzi wszystko, powie wszystko...
Knows all, sees all, tells all - for a price.
Teraz to wszystko jest pre-przypuszczenie, i wszystko co zostało z samolotu...
Now this is all pre-conjecture, and all that's left of the plane...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 179346. Pasujących: 179346. Czas odpowiedzi: 268 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo