Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wtrącić się" na angielski

Wyszukaj wtrącić się w: Definicja Synonimy
meddle
interject
pry
interfere

Sugestie

Nie możecie wtrącić się w nasze sprawy w Państwowej Korporacji.
You can't meddle with our affairs at Public Corp.
nie możesz wtrącić się do historii.
You can't meddle with history.
Jeśli mogę wtrącić się ponownie.
If I can interject again.
Będziemy znaleźć coś wtrącić się go otworzyć.
We'll find something to pry it open.
Nasz czas by wtrącić się.
Our time to meddle.
Więc, było ciężko wtrącić się między jego spojrzenie i twoje ślinienie się.
Well, it was a little hard to get a word in edgewise between his stare and your drool.
To znaczy, pozwoliłaś miejscowym władzom wtrącić się w interesy Centrum.
I meant, let the local authorities get involved in Centre business.
Kiedy on skończy, ja muszę wtrącić się.
When he cuts out, that's where I cut in.
W samą porę, by wtrącić się w otwarcie.
Just in time to interfere with the opening.
Mógł wtrącić się w śledztwo jako przynęta, aby pomóc bratu.
He could have inserted himself into the investigation as a decoy to help his brother out.
Nie jestem pewien, czy to dla mnie najlepszy wybór, wtrącić się i wskazać na kogoś.
I'm not sure it's right for me to step in and decide this stuff.
Nie jestem pewien, czy to dla mnie najlepszy wybór, wtrącić się i wskazać na kogoś.
Not sure it's right for me to decide this thing.
Może pan wtrącić się w każdej chwili, Dr.
Not an enemy in the world.
Więc zamiast tego zdecydował wtrącić się do tej akcji.
So instead he decided to get in on the action.
Ale musieliście wtrącić się w nie swoje sprawy!
You just could not keep your nose out of other people's business!
Może... powinienem wtrącić się do spraw związanych z wtrącaniem się do twoich spraw i robieniem z nich moich spraw, i... i wtedy zobaczymy czyje spr..., sprawy to są.
Maybe... I should go into the business of making your business... my business, and... and then we'll see whose b... business it is.
Dagny, zechciałabyś wtrącić się do dyskusji w tej sprawie?
Dagny, would you like to weigh in on this?
Domyślam się, że jeśli możesz użyć swoich mocy do wtrącania się w moje życie, to ja mogę użyć moich, by wtrącić się w twoje.
I figure if you can use your powers to intrude on my life, then I can use mine to intrude on yours.
I niemożliwe dla mnie jest, żeby wtrącić się i nie stracić twarzy!
And impossible for me to step in and not lose face!
Nic nie może przeszkodzić. Wtrącić się w proces tworzenia który współdzielimy.
Nothing can be allowed to interfere with the creative process that we share.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26. Pasujących: 26. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo