Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyłączyć" na angielski

Wyszukaj wyłączyć w: Definicja Synonimy

Sugestie

Unijny ustawodawca może zatem wyłączyć zapłatę odszkodowania karnego.
The Union legislator may thus exclude the payment of punitive damages.
Znowu zapomnieli wyłączyć "nastrój".
They forgot to turn off the ambience again.
Musimy wyłączyć nadajnik który podaje naszą pozycję
We've got to turn off the beacon that's broadcasting our location
Amerykanom udało się wyłączyć większość reaktorów.
The Americans have been able to shut down most of the reactors.
Moglibyśmy namieszać w sieci i wyłączyć wszystkie korporacyjne systemy komputerowe.
Well, we could scramble the truck routes and shut down all the corporate computer systems.
Albo ktoś wymyślił jak wyłączyć alarm.
Or maybe someone just figured out how to turn off the alarm.
Nie zapomnij wyłączyć światełek na choince.
Don't forget to turn off the tree lights.
Zapomniałem wyłączyć gaz w moim pokoju.
I forgot to turn off the gas in my room.
Proszę wyłączyć silnik i położyć ręce na kierownicy.
Sir, I need you to turn off the vehicle, put your hands on the wheel.
Chyba możemy wyłączyć napis "zapiąć pasy".
I guess we can turn off the "Fasten seatbelt" sign now.
Musimy tam dotrzeć i wyłączyć urządzenie.
Let us go in there and shut down the device.
Będę chyba w stanie wyłączyć pola siłowe zmiennego.
I think I may be able to shut down the force fields and access the sabotaged systems.
Tworzymy kill switch by wyłączyć grę.
Making a kill switch to shut down the game.
Nie zapomnij wyłączyć gazu zanim wyjdziesz.
Don't forget to turn off the gas before going out.
Jestem przekonany że powinniśmy wyłączyć wszystkie jego mechanoidalne systemy.
I believe... we should shut down all his mechanoid systems.
Nie mogę stąd wyłączyć procedury samozniszczenia.
I can't shut down the self- Destruct sequence from here.
Molly, nie możemy wyłączyć prądu.
Molly, we can't shut down the power.
I zakłócacz video, żeby wyłączyć kamery.
And a video jammer to black out the camera.
Tylne drzwi, wyłączyć system alarmowy.
Back door or turn the alarm system off.
Odciąć światłowody i wyłączyć ten przekaźnik komórkowy.
Cut the fiber cable and take out that cell tower.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2616. Pasujących: 2616. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo