Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyścigi konne" na angielski

Wyszukaj wyścigi konne w: Definicja Synonimy
horse racing
horse race
the races
horse-race betting
the track
Criterion

Sugestie

Odkryli wspólną pasję - wyścigi konne.
They discovered a common interest - horse racing.
Ariake Yukihiro lubił hazard i w dniu zbrodni obstawiał wyścigi konne.
Ariake Yukihiro was into gambling, and on the day of the incident he was into bookmaking on horse racing.
Nie chciałam, żeby tata wyzwał go na pojedynek bokserski albo wyścigi konne czy coś innego.
No. No. I didn't want Dad to challenge him to a boxing match or a horse race.
Dzięki panu wybory przypominają wyścigi konne.
You've made this a horse race.
Zabieram grupę właścicieli pubów do Brighton na wyścigi konne.
Pick up a party of publicans, take 'em to Brighton for the races.
Poszłabyś ze mną na wyścigi konne w sobotę?
Will you come with me to the races on Saturday?
Keone zawsze podkreślał, jak bardzo kocha wyścigi konne.
Keone always went on about how much he loved horse racing.
Niektóre zainteresowane strony twierdziły również, że wyścigi konne stanowią działalność strukturalnie deficytową, która, aby mogła istnieć, musi opierać się na bezzwrotnym udziale finansowym właścicieli, jak również na sieci 6000 wolontariuszy.
Some interested parties argued further that horse racing was a structurally loss-making activity which relied on the non-recoverable contributions of owners, as well as a network of 6000 volunteers, in order to exist.
Wyścigi konne przyczyniają się do realizacji tych celów, w szczególności w związku ze znaczną liczbą torów wyścigów konnych we Francji.
Horse racing contributed to these objectives particularly because of the considerable number of race courses in France.
Mają tam wielkie wyścigi konne.
[Sighs] They have a big, big horse race.
Nie, to wyścigi konne.
No no. That's horse racing.
Może to być obraz przedstawiający wyścigi konne.
It may be one of a race horse, which I partly own.
Weź $1000, idź na wyścigi konne...
You take $1000, you go to the horse racetrack...
Zamierzamy zorganizować wyścigi konne, gdy dotrzemy do Kalifornii.
We plan to start horse racing when we get to California.
Futbol, baseball, wyścigi konne, boks.
Football, baseball, horseraces, boxing.
Jak byłam mała tata zabierał mnie na wyścigi konne.
You ever been to a horserace? My dad used to take me when I was little.
Cieszę się, że w Kalifornii też wynaleźli wyścigi konne.
Does Seabiscuit stand a chance... I'm glad they finally have racing in California.
Strickland spędza soboty w barze, oglądając wyścigi konne.
Strickland spends Saturdays at a bar watching horse races.
W każdą sobotę i niedzielę organizował wyścigi konne.
Every Saturday and Sunday he'd put on horse races.
Idź na wyścigi konne lub mecz bokserski.
Go to the horse races or a boxing match.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 126. Pasujących: 126. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo