Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wy wszyscy" na angielski

Wyszukaj wy wszyscy w: Definicja Synonimy

Sugestie

Za pozwoleniem, myślę, że wy wszyscy potrzebujecie kąpieli.
With my permission, I think you all need a bath.
A wy wszyscy użyczycie mi swojej siły.
And you all will supply the manpower.
Jestem najemnikiem, jak wy wszyscy.
I'm a Merc, mate, like you lot.
Problem w tym, że wy wszyscy...
The point is that you people...
Przykro mi że wy wszyscy, przez trzydzieści lat...
I'm sorry that you all for thirty years...
Mój ojciec został zamordowany, a wy wszyscy udajecie, że to straszne.
My father was murdered and you all act like it was terrible.
Nie było mnie przez miesiąc, a wy wszyscy ją sprzedaliście.
I was away for a month and you all sold it.
Bo widzisz mamo... wy wszyscy jesteście...
Look, mummy... you all are...
Jeżeli wy wszyscy nie chcecie nas stąd wydostać, to sama to zrobię.
If you all aren't willing to get us out of this, then I will do it myself.
Było zabawnie, ale muszę iść, a wy wszyscy zginiecie.
Now... it's been fun... but I gots to go... and you all got to die.
Zmieniam jedną rzecz, a wy wszyscy tracicie zmysły.
I change one little thing, and you all lose your minds.
Tak naprawdę, wy wszyscy macie tą moc.
Actually, you all have this power.
W rzeczywistości wy wszyscy też macie tę moc.
Actually, you all have this power.
Max jest silniejszy niż wy wszyscy razem.
Shut up, is tougher than all you Apes put together.
Bo jestem najsłabszy a wy wszyscy wiemy.
Because I'm the weakest one and you guys all know that.
Jak i wy wszyscy dołączyliście do niego w budowie tej kolei.
Just as all of you have joined him in the building of this railroad.
Zabawne, a wy wszyscy jesteście dla nas identyczni.
That's funny, all you guys look alike to us. Orientals.
Ten chłopiec ma więcej odwagi niźli wy wszyscy.
This boy... this child has more heart than any of you.
To znaczy, że wy wszyscy jesteście częścią planu Prema.
That means everyone is a part of Prem's conspiracy.
Kocham Thora bardziej niż wy wszyscy, ale wiesz jaki on jest.
I love Thor more dearly than any of you, but you know what he is.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 690. Pasujących: 690. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo