Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wybrać" na angielski

Wyszukaj wybrać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Będziesz musiał teraz wybrać między nami.
You're going to have to choose between us right now.
Musiałem wybrać jedno towarzystwo ze starannością.
One must choose one's company with exceeding care.
Użytkownik może wybrać odpowiednie substancje odniesienia.
It is up to the user to select the appropriate reference substances.
Skorzystałem z jego nieobecności, żeby wybrać odpowiedni prezent.
I was taking advantage of his absence to select a suitable gift from their registry.
Próbuję wybrać obcego do zapłodnienia mnie i...
I'm trying to pick a total stranger to impregnate me and...
To zaklęcie pozwala ofierze podświadomie wybrać sobie swoją karę.
The hex lets the victim's subconscious pick the form of their punishment.
Gdybym mogła wybrać, to przedawkowanie.
If I could choose how to die, I'd go by OD.
Zazwyczaj zajmuje mi kilka tygodni aby wybrać jednego.
Usually takes me a couple weeks to pick the guy.
Musiałabyś wybrać swoją rolę bardzo uważnie.
You'd have to choose your part carefully.
Chciałam pokazać, że umiem wybrać konia.
But I wanted to show you I could pick a winner.
Musisz wybrać, którą chcesz podążać.
You have to choose which one you'll follow.
Możemy rownie dobrze wybrać kilka mniejszych.
We can pick some of the little ones as well.
I mogę następnie wybrać odpowiednie miejsce.
Anf I can choose my suitable space after that.
Nadszedł czas, kiedy musicie wybrać.
The time is come when you have to choose.
Nie możesz wybrać tego samego numeru.
No, you can't pick the same number.
Mogłam wybrać Jake'a, Matty'ego albo żadnego.
I could pick Jake or Matty or no one.
Zawsze, gdy znajdziesz ciało musisz wybrać ścieżkę.
Every time you find a body you have to choose a path.
Ale w pewnym momencie musiałam wybrać szczęście.
But at some point I had to choose happiness.
Mogę wybrać inną dziurę, gdzieś indziej.
I might choose a different hole, somewhere else.
Będzie musiał uważnie wybrać swoje cele.
He will need to pick his target carefully.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7337. Pasujących: 7337. Czas odpowiedzi: 158 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo