Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wybrzeże" na angielski

Wyszukaj wybrzeże w: Definicja Synonimy
coast
shore
coastline
seaside
seashore
shoreline
seaboard
d'Azur
coastal

Sugestie

142
93
Kieruje się na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych.
Heading for the west coast of the United States.
Zwiedził wybrzeże południowej Ameryki w 1499 roku.
He visited the coast of South America in 1499.
Możemy wykonać objazd na północne wybrzeże?
You mind if we make a detour to the north shore?
Powolnie toczące się fale sosu, uderzające o wybrzeże.
Slow rolling waves of gravy, crashing onto the shore.
Włącza się w to również granice terytorium państwowego oraz wybrzeże.
Also includes the boundaries of national territory and the coastline.
Włoskie wybrzeże latem, przyciąga bogatych i sławnych.
The Italian coast in summer attracts the rich and famous.
Kiedy dyskutujemy król Filip zdobywa nasze wybrzeże.
As we speak, King Philip sails for our coast.
Muszę sprawdzić ten projekt zanim zachodnie wybrzeże zaśnie.
I have to look at this proposal before the west coast goes down.
Ach lazurowe wybrzeże, ja leżący obok ciebie...
The blue coast, lying there next to you...
Całe zachodnie wybrzeże było przez 6 godzin w ogniu.
All East Coast was in the dark for 6 hours.
Nie wolno wam jej przywozić na jego wybrzeże.
You must never bring it onto his coast.
Jestem nową szefową na zachodnie wybrzeże w Random House.
I'm the new West Coast head of Random House.
Samica zielonego żółwia wodnego podchodzi na wybrzeże.
A female green turtle approaches the coast.
Oto zachodnie wybrzeże USA, Hawaje a oto sowieckie okręty podwodne.
There's the western coast of the United States, Hawaiian Islands and those are Russian subs.
George uważa, że gdy oddawał mi zachodnie wybrzeże, to była żyła złota.
George likes to think that when he gave me the West Coast, it was a gold mine.
Wtedy też wybrzeże Atlantyku było oblegane przez piratów.
It was besieged off the Atlantic Coast by pirates.
Nazywamy to - "Ostatnie wybrzeże".
They call this the last coast.
Zacząłem podróż autostopem na zachodnie wybrzeże.
I started hitchhiking to the West Coast.
Dajcie mi pięć milionów dolarów... a zaopatrzę całe zachodnie wybrzeże... za trzydzieści centów puknięcie.
Give me five million dollars... and I'll supply the whole West Coast... for thirty cents a pop.
W pokoju, opuść to wybrzeże.
In peace, may you leave the shore.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 600. Pasujących: 600. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo