Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wydział zabójstw" na angielski

Wyszukaj wydział zabójstw w: Definicja Synonimy
homicide
Murder squad
Że musisz przenieść sierżanta Batistę poza wydział zabójstw.
I am saying I need you to transfer Sergeant Batista out of Homicide.
Niech wydział zabójstw prowadzi swoje śledztwo.
Exactly. Let homicide get their own evidence.
Zawiadom wydział zabójstw, że ich człowiek jest w szpitalu.
Call D.C. Homicide, tell them the detective is on his way to the hospital.
Nie wiedziałem, że wydział zabójstw ma oddział w kostnicy.
I didn't know Homicide men hung out in the morgue.
Patrol nie ruszy się, nim wydział zabójstw nie przyjedzie.
Patrol can't move until homicide arrives on the scene.
Będziemy potrzebowali ludzi z każdego posterunku, by wydział zabójstw mógł spokojnie robić swoje.
Chief, we're going to need to pull bodies from district ops to give homicide their own surveillance arm.
Jest z Nowego Jorku, wydział zabójstw na 13. posterunku.
From New York, Homicide, 13th precinct, big personality, not for everyone.
To wyjaśnia dlaczego wydział zabójstw z Philadelphii znalazł dopasowanie.
Which explains why philly homicide got a hit in codis.
Mówi sierżant Tripp, wydział zabójstw.
This is sergeant Tripp, homicide.
Mówi detektyw Sharon Florey, wydział zabójstw w Oakland.
That's right. It's Detective Sharon Florey, Oakland homicide.
Will Kinney, detektyw, wydział zabójstw.
Fantastic. Will Kinney, detective, homicide.
Jestem detektyw Brian Portis, wydział zabójstw Austin.
I'm Detective Brian Portis, Austin homicide.
Dwa dni przed zniknięciem wydział zabójstw wypytywał go o jakiegoś trupa, którego wykopali.
A couple of days before he disappeared homicide badge questioned him about some stiff they dug up.
Zapytaj wydział zabójstw, to ich kochaneczka.
Ask Homicide, it's their baby.
Detektyw Shores jest uznanym detektywem wydział zabójstw.
Detective Shores is an honored homicide detective.
Możemy to nawet podciągnąć pod tutejszy wydział zabójstw.
I'm thinking we can upgrade it to a homicide.
Więc zajmie się nią wydział zabójstw.
All right, then homicide will look into it.
To był Lawson, HPD wydział zabójstw.
That was Wes Lawson, HPD Homicide.
Bezdomny słyszał strzał, powiadomił patrol, a oni wydział zabójstw.
Homeless guy heard a gunshot, alerted a patrol officer who called Homicide.
Andrea Cornell, wydział zabójstw, oraz Ben Crawford.
Present are Andrea Cornell, homicide, and Ben Crawford.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 251. Pasujących: 251. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo