Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: należy wyeliminować
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyeliminować" na angielski

eliminate
remove
eradicate
address
take out
rule out
exclude
avoided

Sugestie

Próbuje wyeliminować zagrożenie - jakim jesteśmy my.
It's trying to eliminate the threat - which is us.
Komuś udało się... wyeliminować drugi protokół.
Someone has managed to... eliminate the second protocol.
Dzięki temu udało im się szybko wyeliminować zagrożenie.
By doing so, they were able to rapidly eradicate the threat.
Stosując takie środki, władzom Francji udało się wyeliminować zagrożenie.
In applying those measures, the French authorities managed to eradicate the threat.
Razem wasza dwójka będzie w stanie wyeliminować hrabiego.
Together the two of you will be able to eliminate the count.
Najlepiej wyeliminować ich już przy urodzeniu.
Better yet, eliminate them when they're born.
Wygrywasz, jeśli wyeliminować wszystkich przeciwników sztuk.
You win if you eliminate all your opponents pieces.
Najważniejsze jest to, aby wyeliminować porywacza.
The most important thing is that we eliminate the kidnappers.
Wykorzystam twoją wiedzę, by wyeliminować duszę.
I will use what you know to eradicate the soul.
Myślę, że możemy wyeliminować Raquel jako pośrednika.
I'm thinking we can go ahead and... eliminate Raquel as the middle man.
Więc nie powinno być trudno go wyeliminować.
Then it shouldn't be difficult to eliminate him.
Teraz muszę tylko wyeliminować pozostałych graczy.
Now, all I have to do is eliminate the final players.
Możemy spokojnie wyeliminować Grobera z listy podejrzanych.
We eliminate the certainty Grobera from the list of suspects.
Możesz wyeliminować zarząd, ale potrzebujemy ochrony.
You can eliminate the Board, John, but we still need protection.
Oni robią ruchy nawet teraz mnie wyeliminować.
They're making moves even now to eliminate me.
Ta książka pomaga wyeliminować te niewłaściwe.
This book helps you eliminate the bad foods.
Żeby wyeliminować cię z miejsca zbrodni.
It's to eliminate you from the scene.
I musisz wyeliminować to zagrożenie swojego panowania.
And you must eliminate this threat from your reign.
Strzelacie do przeciwników, aby ich wyeliminować.
Shoot your opponents with paint balls to eliminate them.
Wzrost temperatury o 98% powinien wyeliminować zanieczyszczenia.
Increasing thermal variance by 98% should eliminate the separation impurity.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2011. Pasujących: 2011. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo